Waterduunse wetenswaardigheden

Vliegtuigbommen uit WO II gevonden

Tijdens een vooronderzoek naar aanwezigheid naar munitie zijn in Waterdunen twee niet gesprongen vliegtuigbommen gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) heeft de bommen geïdentificeerd en veiliggesteld.


Het gaat om twee 500 pond vliegtuigbommen van Engelse makelij. De explosieven zijn, in overleg met de EODD en de betrokken (hulp)diensten en partijen op dinsdagmiddag 16 april geruimd binnen het werkgebied van Waterdunen.


Zoutpan voor strandplevieren

In december werd er in deze nieuwsbrief aandacht besteed aan de reddingsactie van de Vogelbescherming voor strandplevieren. De actie heeft voldoende opgebracht om in Waterdunen een unieke zoutpan aan te leggen! Het Zeeuwse Landschap gaat de zoutpan realiseren.


Stichting Het Zeeuwse Landschap: "De pan van circa twee hectare kan 's winters vollopen met zout water. Daarna loopt deze langzaam en gecontroleerd leeg en verdampt het water. Hopelijk ontstaat hiermee op de lange termijn een aantrekkelijk broed- en voedselgebied voor strandplevieren. Onze hartelijke dank aan de donateurs van Vogelbescherming Nederland voor hun bijdrage om Waterdunen n├│g mooier voor strandplevieren en mensen te maken."