Killetje Buiten situatie in april 2020
Hek met waarschuwingsbord

Plaatsing hekken rondom Killetje Buiten

Op 14 mei begint aannemer Heras met de plaatsing van een hekwerk aan de buitenzijde van 't Killetje. Dit hekwerk is nodig voor de veiligheid van recreanten.

Het water uit de Westerschelde stroomt nu via getijdenduiker Waterdunen in en uit. De stroomsnelheid van het water kan soms erg hoog zijn. Daarom is het sinds vorig jaar verboden om aan de buitenzijde van 't Killetje te recreëren. De waarschuwings- en verbodsborden blijken helaas niet voldoende om dit te voorkomen. Daarom plaatst waterschap Scheldestromen hekken, zodat mensen een andere plaats zoeken om te genieten van de zon en de zee.

De voorbereidende werkzaamheden starten in de week van 20 april. Houten palen worden verwijderd, de gaten gevuld en de basaltglooiing hersteld. Aansluitend start aannemer Heras met het plaatsen van de hekken. Het hekwerk komt op de plaats waar nu de houten palen staan. Gaten worden voorgeboord, staanders worden in deze gaten getrild en hiertussen worden de hekken geplaatst. Hoe lang de werkzaamheden zullen duren is nog niet bekend. Het werk levert geen gevaar op voor de passerende recreanten. Borden attenderen mensen op de werkzaamheden. Mocht het toch nodig blijken, dan wordt het werkterrein afgezet. Als het werk eenmaal klaar is, is 't Killetje aan de zeezijde omringd met stalen hekken van 1.50 meter hoog.

APV Gemeente Sluis

De gemeente Sluis heeft op 17 december 2019 het besluit genomen dat zwemmen of baden in ’t Killetje verboden is. De besluitvorming is gepubliceerd in het gemeenteblad van 31 december 2019.

Hard stromend water Killetje Buiten
folder Athos hekwerken