Voorjaar! Vogels in en om Waterdunen

Met de komst van het voorjaar, arriveren er ook weer meer vogels in Waterdunen. Omdat Waterdunen nog niet toegankelijk is, kun je ze nog niet in het gebied bekijken. Maar vanaf de randen van Waterdunen en de vogeltelpost kun je deze vogels ook spotten. Veel kijkplezier!

Kluut

In deze tijd zijn de kluten weer terug. Deze markante zwart-witte vogel met zijn omhoog gebogen snavel is een echte pionier. In recent aangelegde waterrijke gebieden is het vaak een van de eerste broedvogels. Ze broeden in kolonievorm aan de rand van een plas en zijn in de broedtijd erg luidruchtig en agressief tegen indringers.

Kluut

Purperreiger

In april en mei trekken de purperreigers over Waterdunen naar hun broedgebieden verderop in Nederland. Deze bruinrode (=purper) reiger is iets kleiner dan de blauwe reiger en is een echte moerasvogel. Nederland ligt in het uiterste noordwesten van hun verspreidingsgebied. Wist je dat bijna alle Nederlandse purperreigers langs Waterdunen vliegen?

Blauwborst

Deze prachtige zangvogel broedt langs de randen van Waterdunen in strookjes met riet en wilgen. In de vroege ochtenduren laat hij zijn zang horen en maakt hij zijn baltsvluchten. De zang begint krakerig en wordt gevolgd door een reeks meesterlijke imitaties. Al eind maart arriveren de eerste vogels en in september trekken ze weer richting Afrika.

Zwartkopmeeuw

Deze meeuwensoort onderscheid je van de kokmeeuw - die ook een zwarte kop heeft - aan de witte rand om het oog en de witte vleugelpunten. Deze soort broedt nog maar sinds kort in Zeeland. Ze broeden vaak in kolonies met kokmeeuwen. Tussen het gekrijs van de kokmeeuwen door kun je hun miauwende roep goed herkennen. Je ziet ze bijna altijd in paartjes, ook tijdens de trek.

Purperreiger

Tapuit

Deze trekvogel kun je in de maanden april en mei in Waterdunen aantreffen. De soort broedt alleen nog in de Hollandse duinen en op de Wadden. Ze hebben een voorkeur voor open duingebieden met veel konijnen, want ze gebruiken hun holen om in te broeden. Hier in Waterdunen trekken voornamelijk de vogels uit het hoge noorden door, maar hopelijk komen ze hier ook broeden.

Kleine Zilverreiger

In de geulen en kreken van Waterdunen zitten genoeg garnalen en kleine visjes waar de reigers achteraan rennen. Ze hebben zwarte poten met gele tenen. In het voorjaar krijgen ze mooie sierpluimen op hun kop en rug. Door deze sierpluimen raakte de soort vrijwel uitgestorven in de 18e eeuw in Nederland: ze werden veel gebruikt ter decoratie van luxe dameshoeden. Gelukkig is dat verleden tijd!

Fotografie: Marcel Klootwijk, Het Zeeuwse Landschap

Blauwborst

Zwartkopmeeuw

Tapuit

Kleine zilverreiger