Vogels bespieden vanuit een kijkhut of vanachter een kijkscherm

De lente is begonnen en veel vogels zijn weer onderweg om in Nederland hun nestje te maken en hun jongen groot te brengen. In Waterdunen kan men voor het eerst dit jaar van dichtbij dit spektakel bekijken. Het gebied is zo ingericht, dat de wandelaar dichtbij de vogels kan komen. Hiervoor zijn vogelkijkhutten en -schermen aangelegd. In de hutten is éénrichtingsglas geplaatst. Dit zorgt ervoor dat de bezoeker vanuit de hut naar de vogels kunt kijken, zonder dat de vogels dit doorhebben. In de hutten geven informatiepanelen aan welke vogels u hier kunt zien.

Twee vogelijkhutten speciaal ingericht voor kinderen Dichtbij de hoofdingang bij de Walendijk zijn twee vogelkijkhutten aangelegd die speciaal zijn ingericht met informatie voor kinderen. De zogenaamde Koekeloere hut kijkt uit over een klein krekenstelsel. De Kiekeboe hut heeft zicht op een waterpartij waar misschien straks de kluut rondloopt met haar jong. Even verderop staat een scherm dat uitkijkt op de vogelbroedeilanden. Hier broeden straks de grote stern, kokmeeuw en visdief hun eieren uit. Een stukje verderop loopt de route over een pleintje waar verschillende kijkschermen zijn aangelegd. De ene kijkt uit op een zoutpan en de andere op een zoetwaterpoel, die beide verschillende soorten vogels aantrekken. Vogelkijkhutten langs het middenpad Als u over de bruggen van het middenpad wandelt komt u nog twee vogelkijkhutten tegen. De zogenaamde Koloniehut kijkt uit over de broedeilanden waar men in het voorjaar grote kolonies broedvogels kunt zien én horen. De andere hut heet de Trekvogelhut, deze kijkt uit over de kreken. Bij hoogwater komt het water hier bijna tot aan de hut. Bij eb blijft een slikrand achter waar vogels hun voedsel zoeken. Met een beetje geluk scharrelt er voor uw neus een vogel rond op zoek naar voedsel.

Kijk mee met vogelspecialisten

Elk jaar vindt in mei de Nationale Vogelweek plaats. Dit jaar is dat van zaterdag 7 tot en met zondag 15 mei. In heel Nederland worden die week allerlei excursies, activiteiten, rondleidingen en workshops over vogels gegeven.

Verschillende vogelspecialisten aanwezig Ook bij de Vogeltelpost in Breskens (Nieuwesluisweg 50) wordt aan deze Vogelweek aandacht besteedt. Op zaterdagmorgen 7 mei zijn vanaf zonsopkomst tot minimaal 11 uur, verschillende vogel specialisten, zoals bijvoorbeeld Eric Marteijn met verrekijkers en telescopen aanwezig bij de vogeltelpost om u van alles over vogels te vertellen.

De telpost Breskens staat bij veel vogelaars bekend als dé plek waar je in het voorjaar geweldige vogeltrek kunt meemaken. Op goede dagen kunt u zelfs wielewalen en purperreigers over het strand zien vliegen, op hun lange trekroute, terwijl soms rode en zwarte wouwen langs de dijk vliegen. De monding van de Westerschelde ter hoogte van Breskens vormt voor noordwaarts trekkende vogels een keuzepunt of zij de trek in oostwaartse richting over land voortzetten of dat zij de Westerschelde oversteken en hun weg in noordelijke richting vervolgen. Vooral bij aflandige oostelijke wind treedt bij Breskens een sterk gestuwde trek op, waarbij hier voor Nederlandse begrippen ongekend hoge aantallen trekvogels passeren. Vooral dagtrekkers zoals zwaluwen, kwikstaarten, piepers en vinkachtigen, kunnen in indrukwekkende aantallen passeren. Maar ook roofvogels, zoals buizerd, wespendief of boomvalk zijn soms te zien.

Kom vogels kijken Wilt u dit in aanwezigheid van vogelspecialisten meebeleven? Kom dan op zaterdagmorgen 7 mei naar de vogeltelpost en geniet van de spanning én ontspanning van het vogels kijken.