Waterduun­se wetens­waar­digheden

Afvissen kreken

Het water dat nu in de kreken staat, is zoet water. Wanneer straks de getijdenduiker opengaat om het systeem te testen komt zout water het gebied in (zie pagina 'zout water in Waterdunen'). Voor de zoetwatervissen die nu in de kreken leven, is dat funest. Om te voorkomen dat de vissen sterven zodra het zoute water het gebied inkomt, zijn in juli en augustus de vissen in de kreken zoveel als mogelijk gevangen. Er is vooral brasem, karper, (snoek)baars en voorn opgevist. De vis is uitgezet in het Markiezaatsmeer bij Bergen op Zoom.


Man op boot met visnet vol vis
Maaien in Waterdunen

Er is gemaaid in Waterdunen

Het Zeeuwse Landschap heeft delen van Waterdunen 'opgeschoond'. In samenwerking met lokale loonbedrijven zijn de graslanden gemaaid. Dit gebeurt om de groei van ongewenste houtige gewassen terug te dringen. Ook op de vogeleilanden is deze vegetatie niet gewenst.


Zodra het zoute water het gebied inkomt, verandert de vegetatie. De huidige ‘zoete’ vegetatie maakt dan deels plaats voor meer zoutminnende planten.

Vernieuwde brochure

Onze Waterdunen brochure is vernieuwd. De geactualiseerde Nederlandse versie van de brochure is verspreid bij de VVV’s, recreatiebedrijven en vakantieparken in de omgeving van Waterdunen.

Op de voorkant van de brochure staat de bergeend, één van de 'Flying Five' van Waterdunen (meer hierover in ons magazine van oktober 2017). De bergeend broedt onder de grond in een hol, meestal een oud konijnenhol. De jongen worden ondergebracht in crèches waarbij een moeder de jongen van verschillende ouders verzorgd.

Voorkant brochure waterdunen