Werkzaamheden Waterdunen

Walendijkbrug

Aannemer Romers Grondverzet B.V. heeft de landhoofden van de toekomstige Walendijkbrug aangelegd. In het voorjaar van 2020 worden de brugdelen op deze landhoofden geplaatst.


De Walendijkbrug ligt tegenover de parkeerplaats aan de Walendijk. In de toekomst kunnen bezoekers via de brug Waterdunen in.Aanbrengen landhoofden Walendijkbrug
Observatiehut Waterdunen

Observatiehutten

In het westelijke deel van Waterdunen staan twee nieuwe observatiehutten. In stijl met de rest van de aankleding van Waterdunen zijn de daken van de hutten bedekt met een laag schelpen.


Het Zeeuwse Landschap richt het omringende land nog verder in. Dan worden ook deze hutten een aantrekkelijke plek om vogels te observeren. Bezoekers lopen straks via een wandelpad tussen de hutten door.

Vlonders middenpad

In augustus zijn door aannemer Romers Grondverzet B.V. de vlonders aangelegd van het middenpad. De vlonders liggen tussen de drie al eerder gemaakte bruggen. Het middenpad maakt deel uit van het nog aan te leggen wandelpad door Waterdunen.
Aanleg vlonders middenpad