Water­duunse­ Wetenswaardigheden

Vogels tellen tijdens de najaarstrek

Dit najaar zijn weer veel vogels naar hun overwinteringsgebieden getrokken. Sommige vogels, zoals spreeuwen en ganzen, vliegen in grote zwermen. Andere soorten, de vaak kleinere vogeltjes, vliegen in hun eentje op soms grote hoogte. Zoals bekend ligt Waterdunen precies op de trekroute. Ook dit najaar werden weer veel vogels gespot vanaf de vogeltelpost op de dijk bij Breskens. Een ochtendje tellen in oktober leverde onder andere 13.488 vinken en 2.437 spreeuwen op. In totaal werden 51 soorten vogels gespot. Op 8 november kwamen naast vele andere vogels 130 rietgorzen, 425 koperwieken en 726 aalscholvers overgevlogen en werden ter plaatse 2 sneeuwgorzen en een tjiftjaf gespot. Wil je weten welke vogels Waterdunen zoal passeren? Kijk dan eens op de website trektellen.nl, bij de telpost Brekskens.

Waterdunen als voorbeeldcase voor studenten TU Delft

De TU Delft maakt instructievideo’s voor hun studenten Civiele Techniek. Hiermee leren deze studenten om een technisch probleem op een wiskundige manier op te lossen. Ook kunnen ze zien hoe de wiskunde die zij leren wordt toegepast in de praktijk. Voor één van deze instructievideo’s hebben medewerkers van de TU Delft op vrijdag 16 oktober jl. een bezoek gebracht aan Waterdunen. Deze video gaat over de zogenaamde getijbekkens, waarbij de focus vooral ligt om de getijdewerking in samenhang met mens en natuur te laten zien. Het resultaat van deze video mag er zijn en is te zien via deze link. Geïnteresseerd naar de wiskundige oplossing van het vraagstuk? Bekijk deze hier. De drone beelden in de film zijn afkomstig van Percy’s.

Waterdunen uitgelicht in Voortgangsrapportage Natuur

Het Rijk, de provincies en talloze partners werken intensief samen om de kwaliteit en hoeveelheid natuur in Nederland te verbeteren. Biodiversiteit krijgt steeds meer prioriteit. De provincies samen zijn verantwoordelijk voor de uitbreiding van een flink ingericht natuurgebied met 80.000 hectare. Er is de afgelopen jaren al veel werk verzet om het natuurnetwerk te vergroten. Er zijn mooie resultaten geboekt om de biodiversiteit in ons land te herstellen. Maar er is ook nog een hoop werk te doen! Dit staat in de zesde Voortgangsrapportage Natuur over het jaar 2019 die afgelopen maand is verschenen. Het is een uitdaging om nog meer natuur aan te leggen. Want hoe meer soorten dieren en planten in een gebied voorkomen, hoe gezonder de leefomgeving er is. Samenwerking is daarbij de sleutel tot succes.

In de Natuurrapportage wordt Waterdunen uitgelicht als succesvol voorbeeld, vanwege de samenvoeging van verschillende aspecten in één project. Kustversterking gecombineerd met de creatie van natuur-en recreatiegebied. Bekijk hier de video-reportage van BIJ12 met Marten Hemminga van Stichting Het Zeeuwse Landschap en hier het volledige magazine over de voortgang van het natuurherstel in Nederland.