Werk in uitvoering

Vorderingen recreatiepark

Sinds eind oktober wordt in opdracht van de provincie hard gewerkt op het toekomstige recreatiepark. Zo is er gestart met het aanleggen van de wandelpaden. Volgend jaar vinden de laatste werkzaamheden plaats. De grond moet eerst goed zetten en opdrogen, voordat de aanleg van de rest van de wandelpaden plaats kan vinden. Ook buiten de aangelegde en toekomstige paden zal het water in het gebied zich moeten aanpassen.

Tegelijk met het aanleggen van de rest van de wandelpaden wordt de verdere inrichting aangebracht, zoals entreepunten en informatiekanalen en voorzieningen voor de beheerder. Tot die tijd blijft het nog werkgebied en is het terrein niet toegankelijk. Graag vragen we nog uw geduld en begrip hiervoor.

Daarnaast zijn ook de volgende mooie stappen gezet:

  • Het wandelpad langs de inlaatkreek (de toekomstige boulevard) is aangelegd. Dit pad krijgt volgend jaar nog een laatste laag, waarna het klaar is.
  • Er is beplanting in de daarvoor bestemde vakken aangebracht.
  • Het wandelpad door de duinen naar de bruggen van het middenpad is aangelegd en van een asfaltlaag voorzien.
  • Er zijn 3 paden door de duinovergangen aangelegd voor de toekomstige camping. Deze paden verbinden de camping met de dijk en is specifiek voor de campinggasten.
  • De betontrap bij de getijdenduiker en de boulevard is gereed voor verbinding naar het buitenpad.
  • De keerlus bij de toekomstige camping is geasfalteerd.

Verbreding Noordweg II en Havendijk tussen Groede en Waterdunen

Waterschap Scheldestromen is gestart met werkzaamheden op de Noordweg II en de Havendijk in Groede. Vanwege de ontwikkelingen in het gebied heeft de weg een andere functie gekregen en de hoeveelheid verkeer op de Noordweg II en de Havendijk is daardoor toegenomen. De huidige breedte van de weg is onvoldoende en wordt daarom verbreed van 4,50 meter naar 5,50 meter. Hiervoor wordt de bestaande sloot gedempt en een nieuwe sloot aangelegd. De werkzaamheden zijn gestart op 25 november jl. en duren t/m april 2021. Voorafgaand aan de werkzaamheden van het waterschap vervangt DNWG kabels en leidingen. Dit gebeurt van 25 november t/m eind december. Vanaf 1 februari 2021 starten de werkzaamheden voor de wegverbreding. Deze planning is afhankelijk van de weersomstandigheden.

Omleiding

Tijdens de werkzaamheden van DNWG wordt in de berm gewerkt. De wegen worden niet afgesloten en blijven toegankelijk voor verkeer. In de periode februari t/m april 2021 zijn de Noordweg II en de Havendijk gefaseerd afgesloten en wordt het verkeer omgeleid met omleidingsroutes. Het waterschap heeft begin 2021 meer detailinformatie. Deze informatie verschijnt ook op onze website.

Vragen?

Voor vragen over de werkzaamheden van DNWG kunt u terecht bij front office DNWG op telefoonnummer 0113-7411 00 (bereikbaar ma t/m vr 8.30 - 16.30 uur). Voor vragen over de werkzaamheden van het waterschap kunt u terecht bij de heer M. Hage, michiel.hage@scheldestromen.nl of tel: 06-51296595.

Aanleg zoutpan en roerdomppoel

Aan de zuidkant van het gebied, bij de Puijendijk, zijn een zoutpan en een roerdomppoel aangelegd. De zoutpan ontstaat doordat zout water achterblijft en verdampt. De aanleg is mede mogelijk door een bijdrage van Vogelbescherming Nederland. De roerdomppoel bestaat uit brak/zoet water en trekt daardoor andere soorten vogels aan. Het grondwerk hiervoor is eind oktober afgerond. Op dit moment worden kijkschermen aangebracht.

Aanleg pekelkreeft

In opdracht van stichting Het Zeeuwse Landschap is gestart met de aanleg van de zogenaamde ‘pekelkreeft’ in het westen van Waterdunen. Dit zijn kleinschalige eilandjes, waar straks talrijke vogels te zien zijn. De naam ‘pekelkreeft’ heeft te maken met de vorm van de poel. Deze heeft namelijk de vorm van een pekelkreeftje.