Gastheren (en- vrouwen) in Water­dunen

Tweede bijeenkomst Verdiepings­module Gastheerschap

Op verzoek van de Provincie Zeeland organiseert IVN natuureducatie voor verschillende gebieden in Zeeland cursussen 'Gastheer van het Landschap'. Geïnteresseerde ondernemers leren hier wat er in hun omgeving interessant, zichtbaar en te beleven is op het gebied van natuur, landschap en cultuur. Dit jaar organiseerde IVN natuur educatie voor de gastheren van de Zwinstreek een verdiepingsmodule over Waterdunen. De tweede bijeenkomst van deze module vond in november plaats.


Chiel Jacobusse van stichting Het Zeeuwse Landschap informeerde de gastheren (en – vrouwen) over de werkzaamheden die Het Zeeuwse Landschap nog gaat uitvoeren. In het westen wordt het gebied verder ingericht rondom de vogelkijkhutten die er dit jaar zijn neergezet. In het oosten van Waterdunen worden zilte teelt percelen aangelegd nabij het Kustlaboratorium (zie artikel Zilte teelten). Ook vertelde hij over de eerste veranderingen in de natuur van Waterdunen nu het zoute water regelmatig in- en uitstroomt.


Na deze presentatie konden de gastheren en -vrouwen met eigen ogen deze veranderingen in het gebied zien. Chiel wees bloeiende zeeasters (zulte) en lamsoor aan. De deelnemers vonden het leuk dat ze al een kijkje mochten nemen in de nog in te richten vogelkijkhutten. Meeuwen en ganzen waren in grote getale aanwezig. We leerden dat een buizerd ook ‘bidt’ en dat deze term voor stilhangen in de lucht komt door een verkeerde vertaling van ‘bird of prey’ wat roofvogel betekent en niets met bidden (to pray) te maken heeft.


De aanwezige gastheren (en -vrouwen) kennen nu de verhalen achter het gebied en over objecten in de buurt en weten hoe ze dit kunnen doorvertellen aan hun gasten.