Waterdunen van toen tot nu

2008

gebied Waterdunen in 2008

Gebied voor aanvang project


2012 Oude situatie bij t Killetje

't Killetje Buiten

2012 en 2013

Luchtfoto Waterdunen 2012 met werkzaamheden 2012 en 2013

Kustversterking

In het kader van het project Zwakke Schakels is de kust ter hoogte van Groede-Breskens versterkt. De zeedijk is zowel verbreed als verhoogd. Hierdoor moest de direct achter de duinen gelegen camping Napoleonhoeve eind 2012 wijken.


Bij het archeologisch onderzoek is vooral gekeken naar aanwijzingen voor de aanleg van polders (dijken), bewoning en het gebruik van de polders. Er is gezocht naar sporen van boerderijen en landinrichting en van de negentiende-eeuwse versterking Fort Napoleon. De oudste bedijking in het gebied dateert uit de zestiende eeuw. Dijken werden in die tijd vaak op een houtconstructie gebouwd.


foto bommen en vliegtuigresten

Munitieonderzoek

In de Tweede Wereldoorlog waren de dijken aan de kust van West Zeeuws-Vlaanderen namelijk vaak het doelwit van bombardementen. Eind 2012, begin 2013 is het hele plangebied van Waterdunen onderzocht op niet-gesprongen explosieven. Er zat veel munitie-gerelateerd materiaal in de grond. Het meest spectaculair waren twee bommen van elk 500 kg en de resten van een neergestort Engels vliegtuig. In april 2019 werden nog twee vliegtuigbommen gevonden.

2014 en 2015

Luchtfoto Waterdunen 2014 en werkzaamheden 2014 en 2015

Getijdenduiker

De getijdenduiker is in 2014-2015 aangelegd door waterschap Scheldestromen. Ter hoogte van ’t Killetje waar vroeger polderwater werd afgevoerd, liggen nu vier betonnen kokers in de waterkering. Door drie van deze kokers stroomt het zeewater Waterdunen gecontroleerd in en uit op het ritme van eb en vloed zodat binnendijks getijdennatuur ontstaat. De vierde koker voert het (zoete) polderwater af uit het achterland van Waterdunen.


Luchtfoto start werkzaamheden getijdenduiker, Parkeerplaats en vogeltelpost

Ringsloot, parkeerplaatsen en vogeltelpost

In 2013-2014 is rondom het gebied een brede ringsloot aangelegd. Deze dient als kering voor het zoute water dat het gebied in- en uitstroomt en tegelijk als afvoer van het overtollige zoete polderwater. In dezelfde periode is in het westen van Waterdunen een grote parkeerplaats aangelegd aan de Walendijk direct achter de duinen. Aan de Nieuwe Sluisweg naast vakantiepark Schoneveld ligt een kleinere parkeerplaats.


In april 2014 opende de vernieuwde vogeltelpost op de dijk aan de Nieuwe Sluisweg. Deze werd mede ontworpen door de vogeltellers die er regelmatig gebruik van maken. De vogeltelpost is gemaakt in de vorm van een kruis zodat de post beschutting biedt bij alle windrichtingen.

2016, 2017 en 2018

Luchtfoto met overzicht werkzaamheden 2016, 2017 en 2018

Duinvallei en broedeilanden

In 2016/2017 is de duinvallei ingericht, evenals het grootste deel van de eilanden en schiereilanden waar de vakantiewoningen een plekje krijgen. Alles is ingeplant met typische duinbegroeiing zoals helmgras. De broedeilanden in het kerngebied van Waterdunen zijn afgewerkt met vele tonnen schelpen, om zo een geschikte kraamkamer te vormen voor kustvogels.


Foto's werkzaamheden verwijderen wegen

Veranderende infrastructuur

In 2012 zijn delen van het Zandertje en de Slikkenburgseweg afgesloten voor de werkzaamheden. In 2014 is de Nieuwe Slikkenburgseweg aangelegd als nieuwe route naar de kust. Deze verbindt de Nieuwe Sluisweg met de Langeweg en vormt de oostgrens van Waterdunen. Ook de Walendijk is in 2014 grotendeels opnieuw geconstrueerd. Begin 2017 is de Puijendijk langs de zuidkant gerenoveerd. Eind 2017 werd het laatste deel van de Langeweg afgesloten.

2019

Foto graven inlaatkreek en werkzaamheden 2019

Inlaatkreek

De inlaatkreek is begin 2019 uitgegraven. Het is de verbindende schakel tussen de getijdenduiker en het geulenstelsel. De inlaatkreek is in juni 2019 opgeleverd. De oevers zijn met steen bekleed zodat het snelstromende water de kanten niet beschadigd. In juni 2019 was het werk aan de inlaatkreek klaar.


De grond die vrijkwam bij het graven van de inlaatkreek is gebruikt voor de afwerking van een aantal eilanden in Waterdunen. Omdat het water straks met grote snelheid door de inlaatkreek stroomt, zijn de oevers en de bodem extra verstevigd met stortstenen. Voor de veiligheid is rondom de inlaatkreek een hek geplaatst.


Foto aanleg verkeersbrug en brug middenpad

Bruggen

De verkeersbrug over de inlaatkreek vormt de verbinding tussen ’t Zandertje en het nog aan te leggen recreatiepark. In maart 2019 zijn de tien liggers van de verkeersbrug in Waterdunen geplaatst. Deze horizontale balken waar het brugdek op ligt zijn 35 meter lang en wegen per stuk maar liefst 70.000 kilo!


Vanaf het voorjaar van 2019 is aan het middenpad gewerkt. Dit vlonderpad loopt van noord naar zuid over een drietal eilandjes die met bruggen zijn verbonden. Op twee van deze eilandjes zijn de eerste vogelkijkhutten gebouwd door stichting Het Zeeuwse Landschap.


Luchtfoto Waterdunen 2019

Gebied nu

Bovenstaande luchtfoto is in augustus 2019 genomen en geeft een goed beeld van hoe Waterdunen er nu uit ziet.


Dronebeelden Waterdunen en detail middenpad

Oestergeul

De Oestergeul is aan weerskanten verbonden met twee eerder uitgegraven kreken. Aan één kant zijn drie schoepenraderen geplaatst die zorgen voor voldoende doorstroming en verversing van het water. In de oestergeul kunnen zoutwater-organismen gekweekt worden. De oevers van de geul zijn versterkt met stortstenen.

2020

Drone foto Waterdunen en werkzaamheden 2020

Toekomst

In 2020 worden het brugdek en de leuning van de brug bij de Walendijk parkeerplaats aangelegd. Deze sluit aan op het wandelpad dat straks om en door Waterdunen loopt. Ook wordt de getijdenduiker en het inregelen van het in- en uitstromende water verder getest.


Dronefoto's Waterdunen

Recreatie

De voorbereidingen voor de inrichting van het recreatieve deel van Waterdunen zijn in volle gang. Recreatieondernemer Molecaten richt eerst de duincamping in. Daarna worden de vakantiehuisjes geplaatst.


Kaart Waterdunen met indicatie wandelpad

Inrichtingsplan

Op bovenstaand inrichtingsplan staat in paars een indicatie van het wandelpad aangegeven dat in 2020 wordt aangelegd.


Artist impression Waterdunen

Artist Impression

Illustrator Eric van Rootselaar maakte bovenstaande artist impression van Waterdunen.