Waterduunse wetenswaar­digheden

Van Groningen naar Zeeland

“Wat een inspirerend werkbezoek aan Zeeuws-Vlaanderen! Mooi om te zien hoe partijen op de grens en in de delta samenwerken aan natuurherstel via projecten.” Dat zei Melissa Onwezen van het programma Eems-Dollard 2050 na een bezoek aan de Hedwigepolder en Waterdunen. Het team kwam langs om kennis op te doen en ervaringen uit te wisselen.


Eems-Dollard en de Westerschelde zijn de enige twee estuaria in Nederland, met dezelfde getijdennatuur en uitdagingen om dit op orde te houden. In natuurgebied Eems-Dollard zorgt te veel slib in het water voor vertroebeling waardoor planten en dieren het er zwaar hebben.


Provincie Groningen en Rijkswaterstaat werken met verschillende organisaties aan meer dan tien projecten om de natuur, economie en leefbaarheid te versterken. Voorbeelden zijn het project dubbele dijk met ook een getijdenduiker en de kweek van schaal- en schelpdieren, de pilot om van slib klei te maken voor dijkversterking en de aanleg van broedeilanden en hoogwatervluchtplaatsen. Groningen en Zeeland. Noord en Zuid. En veel gemeen!

Bezoek leden Eems Dollard 2050
Groep 6 OBS Breskens op bezoek

Waterdunen als klaslokaal

Bijna een jaar geleden gaven de kinderen van groep 6 van Openbare Basisschool De Zeemeeuw uit Breskens samen met toenmalige gedeputeerde Ben de Reu het startsein voor het graven van de inlaatkreek. Ook was het de start van een jaar vol werkzaamheden, die het aanzien van het gebied flink hebben veranderd. Dit was reden voor juf Jodie om opnieuw een excursie aan te vragen voor de kinderen uit haar nieuwe groep 6.


Net voor de herfstvakantie begroetten twee gidsen van stichting Het Zeeuwse Landschap (HZL) de kinderen. HZL vindt het belangrijk dat de jeugd kennismaakt met natuur. De gidsen wandelden met de leerlingen een rondje door het gebied en leerden hen van alles over de geschiedenis en de flora en de fauna van Waterdunen. De gekregen notitieblokjes werden volgeschreven en soms werd er een bloemetje tussen de blaadjes gedaan om thuis te kunnen laten zien. Waterdunen als klaslokaal, hoe leuk is dat!?

leerling uit groep 6 maakt aantekeningen

Delegatie uit Korea op werkbezoek

Op een druilerig Veerplein ontvingen we op maandag 11 november een groep Koreanen, waaronder een gedeputeerde en twee burgemeesters uit de Zuid-Koreaanse provincie Chungnam. Ze overhandigden ons met een buiging hun kleurrijke visitekaartjes, en wij (ook met een buiging) de onze. Terug in de bus heetten we ze van harte welkom in Zeeland en Waterdunen, ons unieke natuur- en recreatiegebied in aanbouw. Simultaan werd ons verhaal in het Koreaans vertaald.

Tijdens de rondrit werden we getrakteerd op veel wind, veel regen en een echte hoosbui met hagelstenen ertussen. Onverschrokken stapten onze vrienden keer op keer de bus uit om te kijken en ons verhaal te horen. Assistenten renden met dubbelgeklapte paraplu's in een poging de gedeputeerde droog te houden. Later verscheen een regenboog “for good luck”, wat een hoop oh’s en ah’s opleverde.


Deze groep wilde kennis en inspiratie opdoen voor het herstellen van de estuariene natuur in hun regio, en dat is meer dan geslaagd getuige hun reacties en dankbaarheid. Waterdunen was deze dag een voorbeeld voor de wereld!


Delegatie Korea krijgt uitleg bij Getijdenduiker
plaatsing liggers brug Walendijk

Brug bij Walendijk

Op donderdag 28 november zijn twee liggers van 35 meter lang op de brug bij de Walendijk parkeerplaats geplaatst. De landhoofden van deze brug werden al in juli aangelegd. Het wegdek van tweeënhalve meter breed wordt nog voorzien van een bovenlaag en langs de zijkanten komt een leuning.


De brug sluit aan op het wandelpad dat straks om en door Waterdunen loopt.

plaatsing liggers brug Walendijk