Aanleg en inrichting zilte teelt percelen

Stichting Het Zeeuwse Landschap werkt aan de inrichting van de zilte teelt percelen in Waterdunen. Zilte aquacultuur is de teelt van planten en dieren uit zee op zilte grond of in bassins of waterpartijen met zeewater. Dit kan leiden tot een industrieel ogend landschap. Het Kustlaboratorium laat zien dat het anders kan: in Waterdunen wordt de zilte aquacultuur landschappelijk ingepast.


Eén van de schuren van de beheerboerderij Hof Waterdunen is geschikt gemaakt voor de verwerking en opslag van zeegroenten. In het Kustlab gebouw kan onderzoek naar en verwerking van aquacultuur plaatsvinden.


Om de ontwikkeling van zilte aquacultuur te ondersteunen is een overeenkomst gesloten met de HZ University of Applied Sciences. Studenten onderzoeken hoe de oogst van zilte teelt succesvol en op den duur winstgevend kan zijn. Er wordt begonnen met 10 hectare grond maar potentieel kan 30 hectare grond gebruikt worden.

De zilte percelen zijn verschillend qua inrichting. Het ene perceel bestaat uit kleine schorren en geulen. Het zoutgehalte op de taluds van deze geulen varieert, waardoor er verschillende planten kunnen groeien. Het andere perceel is meer gebaseerd op de traditionele landbouw. Vanuit de sloot aan de noordkant van dit perceel wordt het zout via omgekeerde drainage in de oppervlaktelaag van de grond gebracht, waar de geteelde planten wortelen.


In de buurt van Hof Waterdunen is tussen twee kreken de Oestergeul gegraven. Hier kan men naast oesters ook andere zeedieren in kweken. Vanuit het Kustlab bedient men de schoepraderen die zorgen voor een constante stroom van voedselrijk vers water.