'De wereld en de natuur een stukje beter maken'

De kersverse directeur Rob van Westrienen maakte zijn debuut tijdens de feestelijke opening van Waterdunen. Hoewel hij pas op 1 november officieel in dienst trad als directeur van stichting Het Zeeuwse Landschap mocht hij op 7 oktober al het natuurgebied openen. Als fervent vogel- en natuurliefhebber was dit een voorrecht. Natuur is een belangrijk onderdeel van zijn leven, zowel privé als beroepsmatig is hij gefascineerd door de natuur, biodiversiteit en vogels. Wie is Rob van Westrienen en wat drijft hem? Tijd om nader kennis te maken.

Wie is Rob van Westrienen?

“Ik vind het belangrijk om de wereld beter te maken dan deze is en dan met name de natuur en biodiversiteit te verbeteren.” Daarmee begint Rob het interview. Opgegroeid in Aardenburg ontwikkelde hij op vroege leeftijd al een liefde voor de natuur. Vogels en vlinders kijken, braakballen pluizen en wilgen knotten, Rob was altijd in de natuur te vinden. Het is dan ook niet zo gek dat hij koos voor een studie Biologie. Na het afronden van zijn studie startte hij zijn carrière met een beleidsfunctie bij het Ministerie van Landbouw. Vervolgens kwam hij bij een internationale natuurbeschermingsorganisatie terecht. Het beschermen van waterrijke gebieden in Oost-Europa was een van zijn taken. Hij vervolgde zijn carrière als manager bij het Natuurloket en directeur bij RAVON. Een organisatie die zich bezighoudt met onderzoek naar inheemse reptielen, amfibieën en vissen. Het beschermen van natuur en leefgebieden deze dieren: dat is wat Rob de afgelopen 16 jaar heeft gedaan. Vervolgens kreeg hij de kans om als directeur van stichting Het Zeeuwse Landschap (HZL) aan de slag te gaan. “Met deze baan heb ik de mogelijkheid om de biodiversiteit in Zeeland te verbeteren. Het doel van de stichting is de natuurgebieden die ze in beheer heeft goed of nog beter te maken. Je ziet concreet resultaat van het werk.” Dat is een van de belangrijkste redenen waarom Rob voor deze carrièrestap koos. Naast de natuur in de eigen terreinen te verbeteren vindt hij het minstens zo belangrijk om de natuur in de hele provincie te verbeteren; waar kan biodiversiteitswinst behaald worden.

Vogels tellen op de vogeltelpost

Waterdunen is voor hem geen onbekend gebied. Wanneer kwam hij voor het eerst in aanraking met Waterdunen? “Ik heb het gebied gezien toen het nog gewoon akkerland was, met alle zingende veldleeuweriken.” Rob kwam als vogelaar al 40 jaar geleden vaak bij de vogeltelpost op de dijk bij Breskens om vogels te spotten. “Toentertijd waren er al plannen voor het achterliggende landbouwgebied. Ik heb nog wel eens met Thijs Kramer, oud gedeputeerde, vogels staan tellen en toen vroeg ik al: ‘hoe staat het nu met de plannen voor natuurontwikkeling?’ Dat was lang voordat er graafmachines kwamen. Al die jaren heb ik de ontwikkelingen op afstand gevolgd en gezien dat er een fantastisch gebied ontstond. Vorig jaar, voordat ik begonnen was bij Het Zeeuwse Landschap, zag ik al de enorme aantallen vogels in het broedseizoen. Echt heel speciaal. Des te meer is het bijzonder dat ik in oktober het natuurgebied mocht openen in functie als directeur van stichting Het Zeeuwse Landschap.”

Experimenteren in het Kustlaboratorium

Waterdunen berust op drie pijlers: kustversterking, natuur en recreatie. Alle onderdelen zijn van groot belang. HZL mag het natuur gebied beheren. “De natuur is van internationale kwaliteit, met veel zorg gaan we dan ook de natuur beheren en beschermen. Maar het is ook belangrijk om de mensen te laten zien hoe mooi de natuur is, hoe je de natuur kunt beleven en tot rust kunt komen. Daarin speelt het recreatieve gedeelte een belangrijke rol. Tenslotte draagt het gebied ook bij aan de waterveiligheid”, zo licht Rob de drie pijlers toe.

Een ander belangrijk onderdeel is het kustlaboratorium, een proeftuin voor zilte teelt. “Er zijn allemaal ontwikkelingen gaande zoals een stijgende zeespiegel, wegzakkend land achter de dijken en zout water dat in de landbouwgronden sijpelt. Het kustlaboratorium biedt de mogelijkheid om samen met de agrariërs oplossingen te vinden,” licht Rob toe. In het Kustlab krijgen lokale ondernemers de kans om te experimenteren, kennis en ervaring op te doen en kennis te delen. De Hogeschool Zeeland ondersteunt de ondernemers door onderzoek te doen naar de ontwikkelingen. Zo doen ze onderzoek naar de veranderde zoutstand of de peilschommelingen. De ondernemers hebben de kennis om te verbouwen, de hogeschool kan monitoren wat er gebeurt en wij faciliteren de mogelijkheden. Zo komt alles samen”, legt Rob uit.

Hoe ziet de toekomst van Waterdunen er uit?

‘‘Heel veel mooie natuur van internationale waarde. En mensen die volop aan het genieten zijn. Niet alleen om te wandelen, maar ook met het besef dat ze in gebied lopen dat onderdeel is van een grote keten van onderling verbonden gebieden.” Dat is wat Rob in de toekomst hoopt te zien. Het besef bij mensen bijbrengen dat dit natuurgebied niet zo maar een gebied is, maar een cruciale (rust)plaats voor de vogels . De vogeltrekroute loopt vanaf de Noordpool tot aan Zuid-Afrika en Waterdunen is een centraal punt op deze route. Als we dat een mee kunnen geven zijn we geslaagd, meent Rob.

Het succes van Waterdunen kopiëren

Bij de komst van een nieuwe directeur rijst ook altijd de vraag wat hij wil bereiken binnen de organisatie. Rob hoopt dat ze veel aandacht kunnen besteden aan de dubbele doelstelling van HZL. “Aan de ene kant het culturele erfgoed en natuur en landschap in de eigen gebieden beschermen en beheren, en aan de andere kant eraan bijdragen dat in de gebieden daarbuiten de biodiversiteit hersteld wordt. Wij, als stichting, willen graag meedenken over hoe je de biodiversiteit in landbouwgebieden kunt stimuleren of hoe je omgaat met de buitendijkse gebieden. Dat zijn interessante discussies om aan bij te dragen. Bij alles wat we doen proberen we de biodiversiteit te verbeteren. Dat laatste is bij Waterdunen goed gelukt. “We mogen er trots op zijn. Het is een bijzonder gebied met een verbluffend resultaat, voor de natuur, recreatie en kustveiligheid. Ik vind heel bijzonder hoe de vijf partners elkaar hebben weten te vinden. Het is niet altijd zonder slag of stoot gegaan maar het hogere doel is altijd in beeld gebleven.” Op de vraag naar toekomstmogelijkheden geeft Rob aan dat hij het interessant vindt om met dezelfde of andere partners, in een vergelijkbare setting het idee te herhalen in andere delen van Zeeland. “Wij kijken naar welke natuurwinst kan worden gehaald. Welke winst kan er vanuit industrie, recreatie of landbouw gehaald worden? Hoe leg je die doelen over elkaar heen zodat er meer gezamenlijke winst ontstaat?” Daarover gaat Rob graag in gesprek met andere partners in Zeeland, om zo de biodiversiteit in Zeeland te verbeteren en de wereld een beetje mooier te maken dan hij al is. Mooie ambities voor de toekomst om het interview mee af te sluiten.