Door weer en wind...

Het Kustlaboratorium en de samenwerking met de HZ University of Applied Sciences

Een prachtige onderzoekslocatie midden in de natuur

Het Kustlaboratorium biedt een onderzoekslocatie midden in Waterdunen met alle faciliteiten binnen handbereik. De HZ University of Applied Sciences en het Kustlaboratorium van stichting Het Zeeuwse Landschap zijn dan ook sinds vorig jaar een mooie samenwerking gestart. Het unieke van deze locatie is dat werkzaamheden en analyses in het lab ter plekke worden uitgevoerd. En in deze omgeving heb je grote kans om (roof)vogels te spotten of honderden ganzen voor je neus te zien landen. Een unieke leer- en werkomgeving! Om hier meer over te weten te komen, gingen we in gesprek met onderzoeker Gabriёlle Verbeeke en studente Emily Merks van de HZ.

Gabriёlle (27 jaar) is sinds 2018 junior onderzoeker bij de onderzoeksgroep Aquaculture in Delta Areas bij de HZ University of Applied Sciences. Naast beheerder van het zogeheten SeaLab, het onderzoekslab van de HZ gericht op aquacultuuronderzoek, houdt Gabrielle zich bezig met projecten en onderzoeken rondom microalgen, binnendijkse schelpdierenkweek en zeewier. Ook geeft zij praktijkles chemie voor eerstejaarsstudenten van de opleiding Watermanagement. Sinds mei 2020 is Gabriёlle intensief bezig in en om het Kustlaboratorium. ‘’De HZ is betrokken om ondernemers te ondersteunen in het testen van de haalbaarheid van hun ideeën en plannen. Omdat er vrij weinig bekend is over de biotische (levende) en abiotische (niet-levende) factoren in dit nieuwe gebied, valt hier veel interessante en bruikbare informatie te verzamelen’’, aldus Gabriёlle. De eerste keer dat Gabriёlle kennismaakte met Waterdunen was tijdens haar opleiding Aquatische Ecotechnologie op de HZ bij het vak Aquacultuur. ‘’Voor dit vak moest ik samen met een medestudent een businesscase schrijven over een aquacultuur-onderwerp naar keuze. We kozen voor het kweken van zeekraal in Waterdunen. Later, toen ik eenmaal werkzaam was bij de onderzoeksgroep Aquacultuur, bleef ik betrokken bij dit gebied. Regelmatig werd de voortgang van Waterdunen besproken en de rol van de HZ binnen dit project verder gedefinieerd. Het resultaat was dat we 1 mei 2020 echt van start gingen met de plannen in het ondersteunen van de ondernemers en het inrichten van het Kustlaboratorium.’’

De eerste studenten in het Kustlaboratorium

Afgelopen najaar heeft de eerste stagiair meegeholpen aan het gebruiksklaar maken van het Kustlaboratorium en de inrichting van de Oestergeul. Momenteel loopt er een derdejaarsstudent van Aquatische ecotechnologie van de HZ stage bij de onderzoeksgroep op het Waterdunen project. Ook met haar gingen we in gesprek.

In gesprek met studente Emily Merks Emily Merks (21 jaar) is derdejaarsstudente aan de opleiding Aquatische ecotechnologie. Deze studie is een specialisatie van de opleiding Watermanagement aan de HZ University of Applied Sciences. Emily legt uit: ''Binnen deze opleiding leer je over kwaliteit en kwantiteit van zoet- en zoutwater en welke technologieën er zijn om water te zuiveren. Dit gaat gepaard met theorie over de biologie en ecologie in en rondom het water. Verder leren we hier hoe ecosystemen functioneren en hoe je deze kunt herstellen. Er wordt daarnaast dieper ingegaan op de kracht van het water en natuurvriendelijke kustverdediging.'' Emily vertelt dat ze een grote interesse heeft voor natuur en dat de opleiding erg gevarieerd is: ''Ik heb een breed interesseveld en zocht een opleiding, waarbij ik mezelf in verschillende disciplines (scheikunde, natuurkunde en biologie) verder kan ontwikkelen. Ook is het een Engelstalige internationale opleiding, waarbij je in de klas zit met internationale studenten en de mogelijkheid hebt om een stage en/of minor in het buitenland te volgen. Het allerleukste is dat je binnen de opleiding veel onderzoek doet in het veld en in laboratoria, waarbij je de geleerde theorie kunt toepassen. Het mooie aan deze stage is dat ik een nieuw gebied in kaart kan brengen en leer analyses te maken met data. Daarbij is het heerlijk om één tot twee keer in de week buiten in de Oestergeul te werken. Zelfs in de winter! Ik heb in korte tijd al veel geleerd over de oesterproductie.'' Tot aan de zomer van 2021 zijn er drie studenten werkzaam in het kustlaboratorium. De werkzaamheden bestaan uit het monitoren van de groei van de schelpdieren in de Oestergeul, het verzamelen van data door middel van het uitlezen van dataloggers, het onderhoud van de kweeksystemen, het verzamelen van bodem- en watermonsters en het uitvoeren van analyses in het laboratorium. De studenten krijgen zo een goede indruk van het werkveld en ze maken ze kennis met andere partijen die bij het onderzoek en de teelten betrokken zijn. De stagiares worden regelmatig betrokken bij de overleggen tussen de ondernemers en stichting Het Zeeuwse Landschap.