Water­duunse­ Wetenswaardigheden

Update werkzaamheden pekelkreeft en roerdomppoel

In ons decembernummer meldden we al dat in opdracht van stichting Het Zeeuwse Landschap begonnen was met de aanleg van de pekelkreeft en de roerdomppoel. Het grondwerk is inmiddels afgerond. De ‘pekelkreeft’ is een krekenstelsel in de vorm van een pekelkreeftje, naast de vogelkijkhutten in het westen van Waterdunen. De vormen hiervan zijn nu goed te zien in het landschap. Aan de zuidkant van het krekenstelsel is een kijkscherm aangebracht. Bij de vogelkijkhut is een oeverzwaluwkast geplaatst. Het Zeeuwse Landschap hoopt dat hier oeverzwaluwen gaan broeden, die normaliter nesten uitgraven in steile wanden. Aan de oostzijde van de hutten zijn eilandjes gevormd. Op deze eilandjes kan de kluut zijn kuiltjes maken om haar eieren in te leggen. De roerdomppoel in het zuidoostelijk deel van Waterdunen is nu ook uitgegraven. De poel wordt zo genoemd omdat de hoop is dat deze mysterieuze reigersoort zich hier zal laten zien. Deze poel wordt gevoed met regenwater en staat niet in verbinding met de kreken en geulen in Waterdunen. In hetzelfde gebiedje is ook de zoutpan (salina) aangelegd. De waterstand hiervan wordt door een stuwtje geregeld. Het wandelpad loopt over een met een aarden wal omheind pleintje. In deze aarden wal is de fundering aangelegd voor drie kijkschermen die ieder over een andere waterpartij uitkijken.

Op de foto's: de vogelkijkhut bij de zoutpan en het stuwtje waarmee de waterstand van de zoutpan geregeld wordt.

Verbreding Noordweg II en Havenddijk gestart

Op 1 februari jl. is Waterschap Scheldestromen gestart met de verbreding van de zuidelijker toegangsweg tot Waterdunen. De Noordweg II en de Havendijk worden verbreed van 4,50 meter naar 5,50 meter. Om deze wegverbreding te realiseren wordt de bestaande sloot tussen de Woordweg en de Gerard de Moorsweg gedempt en een nieuwe sloot aangelegd.

Planning en omleiding De werkzaamheden aan de Noordweg II en de Havendijk vinden plaats in de periode 1 februari tot en met 2 april 2021. Beide wegen worden gefaseerd afgesloten. Het doorgaand verkeer wordt gedurende de werkzaamheden continu omgeleid via een omleidingsroute richting Nieuwvliet en Nieuwvliet Bad over de Provinciale weg (N675), Sint Jandijk, Zeeweg en Zeedijk. Bestemmingsverkeer van en naar woningen of percelen blijft wel mogelijk. Dit verkeer kan afhankelijk van de fase van de werkzaamheden via de Brouwerijstraat, Noordweg of Woordweg de bestemming bereiken. Ook het fietsverkeer over het fietspad langs de Noordweg II en de Havendijk blijft mogelijk. Voor vragen over de werkzaamheden kunt u terecht bij de heer M. Hage van Waterschap Scheldestromen via michiel.hage@scheldestromen.nl of tel: 06-51296595.

Aanvraag omgevingsvergunning recreatieve deel Waterdunen ingediend

Eind december 2020 heeft recreatieondernemer Molecaten de officiële aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor de ontwikkeling van Molecaten Park Waterdunen. De vergunning is nodig om te kunnen starten met een van de laatste fasen van project Waterdunen: de realisatie van het recreatieve deel. Naar verwachting levert Molecaten het recreatiepark gefaseerd op. Molecaten realiseert op het park circa 360 huisjes, 38 glampingtenten en 222 kampeerplaatsen in harmonie met de omgeving. ‘‘Natuurbeleving is hierbij leidend, omdat we geloven dat dit onlosmakelijk verbonden is met de vakantiebeleving van onze toekomstige gasten. Eenvoud, comfort en interactie met de omgeving zijn hierbij de kernwoorden. De vakantiehuisjes worden volledig ingepast in het landschap en we kiezen voor een modulaire aanpak bij de bouw, waardoor het milieu minder belast wordt’’, zegt Luke Slager, directielid van het familiebedrijf Molecaten. Molecaten hoopt de eerste gasten in april 2022 te ontvangen.