Gastheer van Waterdunen

Sinds 2016 is Peter de Smidt beheerder van Waterdunen en woont hij samen met zijn vrouw in Hof Waterdunen, de prachtig gerestaureerde boerderij aan de zuidkant van het gebied. Als geboren en getogen inwoner van West-Zeeuws Vlaanderen is Peter altijd verbonden geweest met de streek. Zijn ouders hadden een bedrijf met akkerbouw, veeteelt en een minicamping. De combinatie van natuur en recreatie zit dus in het DNA van Peter.

Na de middelbare landbouwschool met fruitteelt als specialisatie kon hij al snel aan de slag op een akkerbouwbedrijf en later op een camping in Cadzand. Zijn volgende baan was inspecteur handhaving milieucontrole (BOA) bij de gemeente Sluis. Tijdens een controleronde kwam Peter in contact met het districtshoofd van stichting Het Zeeuwse Landschap (HZL) die hem vertelde dat er een vacature voor terreinbeheerder was. En zo begon hij zijn carrière bij HZL.

Beheerder Waterdunen

Sinds tien jaar werkt Peter nu met veel plezier bij deze werkgever, waarvan de laatste vier jaar als beheerder van Waterdunen. HZL kocht in 2012 een boerderij in het Waterdunen-gebied die werd verbouwd tot dienstwoning voor de terreinbeheerder van Waterdunen. “Toen begon het al te kriebelen om hier te wonen en te werken” vertelt Peter met een glimlach. “Natuurbeheer, recreatie en wonen in een prachtige gerenoveerde boerderij, alles kwam samen. Ik heb hier geen spijt van!”, laat Peter weten.

Dagelijkse werkzaamheden

Gastheer zijn staat bovenaan de lijst van werkzaamheden van Peter. Omdat hij midden in het gebied woont, is hij bijna 24/7 aanwezig. Als aanspreekpunt is hij hierdoor makkelijk benaderbaar. Ook gaat hij de contacten onderhouden met de toekomstige ondernemer(s) in het Kustlaboratorium en met de boeren van wie het vee straks in Waterdunen graast. Daarnaast is Peter ook verantwoordelijk voor het beheer zoals het maaien van de struinpaden, onderhoud aan de landschapselementen en objecten en andere onderhoudswerkzaamheden om Waterdunen verder te laten groeien tot een mooi gebied.

Toezicht en handhaving

Een andere tak van sport is die van controle en handhaving. Waterdunen is nog werkgebied en daarom niet toegankelijk. Met mensen die toch het gebied in gaan, gaat hij in gesprek en wijst hij op de gevaren. Mocht het nodig zijn dan kan hij met zijn BOA-bevoegdheid een boete uitschrijven. “Maar daar laat ik het liever niet op aankomen” laat Peter lachend weten. Misschien komt er in de toekomst nog een BOA bij. Wanneer Waterdunen open gaat, wordt het vast druk in het gebied.

Walhalla voor vogels

"Het mooie van het project Waterdunen is wel dat het zo ontzettend bijzonder is. Het getij in het gebied is uniek en de samenwerking tussen de vijf partners is mooi om te zien. Vele mensen uit de omgeving hadden in het begin hun bedenkingen. Nu ze de veranderingen van dichtbij meemaken gaat men toch anders denken over het project. Straks kunnen ze genieten van het gebied”, vertelt Peter. Hij verwacht dat Waterdunen een vogelparadijs wordt voor de vele vogels die jaarlijks langs trekken. Natuur en recreatie kunnen prima samengaan vindt hij, mits het goed wordt gedoseerd.

Economisch impuls voor de regio

Provincie Zeeland, stichting Het Zeeuwse Landschap, waterschap Scheldestromen, gemeente Sluis en Molecaten hebben samen als doel Waterdunen te realiseren. “Het is mooi om te zien dat de acties die afzonderlijk zijn bedacht samenvloeien tot één eindproduct. Nu moeten we met zijn allen werken aan de economisch impuls die Waterdunen aan de regio kan bieden. Daar zal ook het Kustlaboratorium een bijdrage aan leveren door met lokale ondernemers zilte teelten te ontwikkelen.”

Toekomst van Waterdunen

Hoe ziet Peter de toekomst van Waterdunen voor zich? Daar hoeft hij niet lang over na te denken. “Dat Waterdunen zich heeft ontwikkeld tot een prachtig gebied waar de mensen dichtbij de vogels zijn en de vogels dichtbij de mensen. Dit is voor HZL altijd het uitgangspunt geweest. Alle facetten van natuur komen hier bij elkaar. Dat maakt het zo uniek. Iedereen van jong tot oud kan het beleven!”

Interview: Jeannine Christiaansen