Waterduunse wetenswaar­digheden

Buitenlands bezoek

Waterdunen staat ook internationaal in de belangstelling. Na een bezoek van een delegatie uit de Zuid-Koreaanse provincie Chungnam in november 2019, kwam op 13 januari de Koreaanse tv-zender Educational Broadcasting System (EBS) filmen in Waterdunen. EBS is een publieke omroep, gericht op educatie. De journalisten waren geïnteresseerd in de Zeeuwse delta en Waterdunen in het bijzonder vanwege het innovatieve karakter van het project.


Projectleider Jeroen de Maat leidde hen rond in het gebied en gaf via een tolk antwoord op de vele vragen. Later die dag werd gedeputeerde Anita Pijpelink geïnterviewd door de tv-zender over de Zeeuwse delta. Ook bracht het team een bezoek aan het Nationaal Park Oosterschelde. Onze mooie Zeeuwse natuur stond dus weer volop in de belangstelling!


Koraanse tv filmt gebied Waterdunen
t Killetje Buiten met streke stroming

Plaatsing hekwerk ‘t Killetje Buiten

Sinds het najaar stroomt het Westerscheldewater met grote snelheid door de getijdenduiker Waterdunen in en uit.


Veel wandelaars en fietsers die de kust bezoeken komen langs ’t Killetje. Voor de veiligheid van de recreanten plaatst het waterschap daarom dit voorjaar een hekwerk van ongeveer 300 meter langs 't Killetje Buiten.

Zeldzame sneeuwgors in
Waterdunen waargenomen

De sneeuwgors is de meest noordelijk broedende zangvogel. Soms broedt deze kleine vogel helemaal in Noord-Groenland met zicht op de noordpool. Begin oktober wordt het voedsel in hun broedgebieden moeilijker te vinden en komen ze via de Engelse oostkust onder andere naar Nederland om te overwinteren. In december bezocht een groep van 12 sneeuwgorzen Waterdunen. Een bijzondere waarneming!


Ze blijven hier aan de kust omdat daar voldoende voedsel voor hen te vinden is. Ze eten zaad van zoutminnende planten, zoals zeekraal, schorrenkruid, zoutmelde en schorrenzoutgras. Ze hebben dus geen reden om verder landinwaarts te gaan. Je ziet ze lopend of rennend over de grond.


In maart vliegen de dikkertjes weer terug naar hun broedgebied. Hun lichaamsgewicht bestaat dan voor 22 procent uit vet.

Sneeuwgors

Foto: Chiel Jacobusse