Verschillende waterstanden in Waterdunen

Het waterpeil in Waterdunen wisselt met eb en vloed. Het getij is gedempt wat betekent dat bij eb en vloed het waterpeil in Waterdunen varieert tussen -55 cm NAP en +55 cm NAP. Bij springvloed komt het zoute water in het gebied tot +75 cm NAP. De vogeleilanden in het midden van het gebied komen dan onder water te staan en Waterdunen verandert in één grote plas water. De schuiven in de getijdenduiker worden zo ingeregeld dat tijdens het broedseizoen de vogeleilanden droog blijven.


In het gebied is inmiddels al goed te zien dat de zoete vegetatie langzaamaan plaats maakt voor zoutminnende planten.


De drie tekeningen geven de waterstand aan bij -50 cm NAP, +50 cm NAP en +75 cm NAP. Dat zijn steeds weer complete metamorfoses.