Kaart met indicatie van aan te leggen wandelpad

Inrichtingsplan met in paars, indicatie aan te leggen wandelpad

Artist impression pekelkreeft

Artist impression 'pekelkreeft'

Werken aan Waterdunen

In het magazine van december hebben we aandacht besteed aan het werk dat al is uitgevoerd. Nu blikken we vooruit: welke werkzaamheden liggen in het verschiet?

  • De brug bij de parkeerplaats aan de Walendijk krijgt een leuning en een bovenlaag. Deze brug geeft straks toegang tot het wandelpad dat in 2020 om en door Waterdunen aangelegd wordt. Op het inrichtingsplan (zie tekening) staat in paars een indicatie aangegeven van dit wandelpad.


  • Stichting Het Zeeuwse Landschap legt de zilte teelt percelen aan. Ook bereidt de stichting de inrichting van de pekelkreeft (een krekenstelsel in de vorm van het primitieve schaaldiertje) en de roerdomppoel (leefgebied voor deze mysterieuze reigersoort) voor. Zie de 'artist impressions'.


  • Met de projectpartners werkt de Provincie Zeeland aan een plan voor de inrichting van Waterdunen met entreepunten, de bewegwijzering van de paden, de informatieborden van de voornaamste punten in het gebied, de informatiepanelen van de bruggen van het middenpad en de inrichting van de vogelkijkhutten. In het plan is ook aandacht voor beheer en handhaving (borden met regels).


  • De voorbereidingen voor de inrichting van het recreatieve deel van Waterdunen zijn ook in volle gang. Recreatieondernemer Molecaten start dit jaar met de aanleg van de camping.


  • Momenteel wordt nog getest met het in- en uitlaten van het Westerscheldewater. De eerste resultaten laten zien dat het ‘systeem’ van Waterdunen werkt zoals het op de tekentafel en theoretisch (rekenmodellen) is bedacht. De testfase loopt voorlopig nog even door. Er zijn nog aanpassingen nodig om de gewenste stroomsnelheden en getij in Waterdunen te halen. Na die aanpassingen volgen weer testen en het inregelen van het getij. De komende periode blijft de getijdenduiker dus nog via de veilige ‘testmodus’ draaien, zodat we verder kunnen oefenen met het innovatieve systeem. Zo blijft het water in Waterdunen in beweging en de doorstroming in ‘t Killetje Buiten gegarandeerd, doordat het zand op gezette tijden kan worden weggespoeld.


  • Het waterschap werkt aan een aanpassing van ’t Killetje Buiten ten behoeve van de inrichting voor het publiek.

Nog even geduld

Waterdunen is voorlopig nog bouwterrein, ook al zijn er niet altijd werkzaamheden zichtbaar. Met wisselende waterstanden zullen de gronden regelmatig overstromen terwijl er nog geen begaanbare paden zijn. Het gebied is niet veilig en daarom niet toegankelijk voor publiek. Waterdunen is goed te overzien vanaf de wandel- en fietspaden rond het gebied.

Artist impression Zilte teel percelen

Artist impression 'zilte teelt percelen'

Artist impression Roerdomppoel

Artist impression 'roerdomppoel'