Onzichtbaar werk: van idee tot uitvoering

Binnenkort starten de werkzaamheden voor de aanleg van de wandelpaden in Waterdunen, een bijzonder moment voor het project. Zodra de paden zijn aangelegd, gaat het gebied open. Voordat er buiten een schop de grond in gaat, is er al heel veel voorbereidend werk gedaan. Wat gebeurt er allemaal achter de schermen, voordat je het resultaat ziet in het veld? Wij spraken de mensen achter de plannen en vroegen hen: hoe ziet je werk eruit? Mario Corthals en Wim Roelse werken beiden sinds 2016 mee aan het project Waterdunen. Mario eerst als veiligheidskundige, later kwam daar planning en toezichthouden bij. Wim werkt als civiel projectleider. Zij zijn verantwoordelijk voor de technische kant van het project: het bestek én het toezicht op de uitvoering hiervan. Ver voordat er een schep de grond in gaat, is al precies bedacht wat er moet gebeuren, hoe en onder welke voorwaarden. Dit staat beschreven in een bestek.

Het recreatiebestek

Voordat werkzaamheden beginnen, is het belangrijk dat precies op papier staat weten wat er aangelegd gaat worden en hoe dit gedaan wordt. Daarvoor wordt een zogeheten bestek opgesteld. Dit bestek is een omschrijving van het werk en de bijbehorende werkzaamheden. Het omvat ook technische en juridische bepalingen, zoals benodigde materialen en de uitvoeringsvoorwaarden. Onderdeel van het bestek zijn de bestekstekingen. Dit is een visualisatie van geplande werk. Het bestek geeft precies aan wat de aannemer moet aanleggen en wat er van hem wordt verwacht. Op basis van het bestek geeft de aannemer een offerte voor de werkzaamheden.

Afstemming met diverse partijen

Mario: “Of het nu gaat over de aanleg van een weg, of de ontwikkeling van een gebied als Waterdunen: ieder project begint met bedenken wat je precies wilt. Dat verwerk je in een ontwerp. Natuurlijk is dat voor het ene project eenvoudiger dan voor een ander project. Voor de realisatie van Waterdunen werken veel verschillende partijen samen. Elke partij heeft zo haar eigen ideeën en wensen. Niet alles is vooraf exact te bedenken. Soms heb je iets bedacht en dan kom je erachter dat het toch niet handig is. Het vraagt echt veel afstemming om tot een ontwerp te komen waarmee iedereen tevreden is én wat past in het financiële plaatje.”

Een heel concreet voorbeeld hiervan is het wandelpad. Wie straks het gebied bezoekt, loopt over een geasfalteerd wandelpad. Dat is geen willekeurige keuze. Het idee was om een half verhard pad aan te leggen, dat mooi past in de omgeving. Maar de beheerder van Waterdunen krijgt straks hulp van koeien om de begroeiing kort te houden. Dan is een verhard pad beter te onderhouden én het gaat langer mee. Daarom krijgt het pad nu een zandkleurige toplaag: onderhoudsvriendelijk én mooi passend bij de omgeving. En dat is nog maar een van de vele afwegingen die gemaakt zijn. Wim: “Je kunt ook verrassingen tegenkomen in de bodem. Gaandeweg de rit kom je zo steeds zaken tegen waardoor je het plan bijstelt.”

Stoppunten en bijwoonpunten

Wanneer het plan dan eindelijk gereed is en alle details in een bestek zijn uitgewerkt, wordt de opdracht uitgezet, een aannemer geselecteerd en kan het werk beginnen. Maar dan is het werk voor Mario en Wim nog niet gedaan. Zij werken nauw samen met de aannemer tijdens de uitvoering. Mario: “Ik sluit aan bij de bouwvergaderingen van de aannemer en ben zeker drie tot vier keer per week aanwezig in het gebied. Om te controleren of het werk goed verloopt en eventuele vragen van de aannemer te beantwoorden." Wim voegt toe: “Voor de aanleg van de paden, hebben we zogeheten stoppunten en bijwoonpunten in het bestek opgenomen. Een voorbeeld van een stoppunt is een eco-check. De aannemer bekijkt dan of er op dat moment geen bijzondere beestjes en planten aanwezig zijn. Bijwoonpunten zijn belangrijke momenten tijdens de aanleg waarbij wij aanwezig moeten zijn, zoals bij het plaatsen van de informatiepanelen.” Tot het einde van de laatste werkzaamheden blijven beide mannen betrokken, en controleren of alle werkzaamheden goed worden uitgevoerd. Zodat het gebied straks open kan voor de bezoekers, om dit unieke nieuwe natuurgebied te ontdekken.