Water­duunse­ Wetenswaardigheden

Welke vissen zwemmen er in de kreken van Waterdunen?

Voor de opening van de getijdenduiker in 2019 was het water in de kreken van Waterdunen zoet/licht brak. In korte tijd veranderde het gebied in een zout intergetijdengebied. Om te voorkomen dat de zoetwater vissen door het zoute water zouden sterven zijn de vissen, vooral karpers en baarzen, voordat het eerste zoute water Waterdunen instroomde weggevangen en elders vrijgelaten. Sindsdien komt via de getijdenduiker iedere dag vers water binnen, waar ook kleine visjes in zitten. We zijn heel benieuwd hoe de visstand zich sinds 2019 heeft ontwikkeld. Zou het ondiepe en relatief warme water de kraamkamerfunctie hebben gekregen waar we vooraf op hoopten? Er is maar een manier om daar achter te komen en dat is door de proef op de som te nemen. Na het broedseizoen laat Het Zeeuwse Landschap een onderzoek uitvoeren naar de visstand. Met een zogeheten zegen, een groot net, wordt vis gevangen zodat bekeken kan worden welke vissen in het water van de kreken leven. Vissen die we hopen aan te treffen zijn onder andere bot, schol, haring, sprot en harder. Het resultaat van het onderzoek delen we in de volgende nieuwsbrief.

Zomerexcursies Waterdunen weer van start!

Ben je benieuwd naar de ontwikkelingen van Waterdunen en hoe dit bijzondere natuur- en recreatiegebied tot stand is gekomen? Meld je dan aan voor één van de zomerexcursies door stichting Het Zeeuwse Landschap (HZL). Vanaf 6 juli vinden elke dinsdagmorgen weer excursies in en om Waterdunen plaats, begeleid door de gidsen van HZL. In de oneven weken wordt een wandelexcursie gehouden (trek comfortabele schoenen aan) en in de even weken een fietsexcursie (eigen fiets meenemen). Alle excursies beginnen om 10 uur en duren zo’n 2,5 uur. Tijdens de excursie kom je alles te weten over de kustversterkingswerken, de getijdenduiker, de plannen voor het recreatiegebied en de flora en fauna. Reserveren is verplicht. Voor meer informatie en aanmelden kijk je op https://www.hetzeeuwselandschap.nl/eropuit

Live kijken naar broedende vogels

Op de eilanden in Waterdunen broeden op dit moment duizenden vogels. Vanaf de rand van Waterdunen is hun gekrijs te horen. Maar je kunt nu ook van dichtbij een kijkje van nemen. Op één van de vogeleilanden staat een camera die live beelden uitzendt. Zo kunnen op afstand bijvoorbeeld de ringen om de poten van de vogels - die veel informatie geven - gelezen worden. Deze informatie wordt gebruikt voor onderzoek. Op de website van Het Zeeuwse Landschap volg je het wel en wee van papa, mama en kuiken grote stern, zwartkopmeeuw of visdief.