Een restaurant voor 29.000 gierzwaluwen

Op 8 mei werden bij de vogeltelpost in Breskens ruim 29.000 overtrekkende gierzwaluwen geteld. De hele ochtend zag de lucht letterlijk zwart van de gierzwaluwen. De vogels gebruikten Waterdunen massaal als restaurant, op zoek naar mugjes en andere insecten boven de voedselrijke waterplassen van het gebied.

Bijzondere vogel

Gierzwaluwen zijn bijzondere vogels. Hun wetenschappelijke naam ‘Apus apus’ betekent ‘zonder poten’. De vogels kregen die naam omdat je ze nooit op de grond of in een boom ziet en waarschijnlijk dachten onze voorouders dat de vogels pootloos waren. Dat is niet waar, maar hun poten zijn wel zwak ontwikkeld. Hun vleugels zijn daarentegen juist uitzonderlijk sterk. Gierzwaluwen zijn volledig aangepast op het leven in de lucht. Ze eten in de lucht, drinken in de lucht, slapen in de lucht en paren in de lucht. Een jonge gierzwaluw die het nest verlaat zal pas na twee jaar (!) voor de eerste keer landen.

Ideale locatie

De enorme hoeveelheid passerende zwaluwen illustreert waarom Waterdunen wordt gerealiseerd op de plek waar het nu ligt. Vogels die in het voorjaar van het zuiden naar het noorden trekken volgen de kustlijn. In West-Zeeuws-Vlaanderen zoeken ze naar de smalste oversteek over de Westerschelde en zo komen ze terecht op dezelfde plaats waar de veerboot Breskens-Vlissingen oversteekt. Voordat ze de oversteek wagen treedt er stuwing van de vele duizenden passanten op en dat levert in Breskens vaak spectaculaire taferelen op. Natuurlijk zijn al die reizigers die veelal vanuit Afrika zijn gekomen hongerig na hun lange trektocht. Waterdunen is voor hen dé plek om uit te rusten en te foerageren. We zien nu al dat het gebied hierin een belangrijke functie vervult. In de loop van de tijd wordt dat alleen maar meer. Mooi voor de vogel, maar ook mooi voor de bezoekers van Waterdunen. Zij worden ieder voorjaar een paar maanden lang getrakteerd op dit adembenemende schouwspel.

vliegende gierzwaluw

'Waterdunen is voor vogels dé plek om

uit te rusten en te foerageren'

vliegende gierzwaluwen bij zonsondergang