Toeganke­lijkheid Waterdunen

Veiligheid voorop

De werkzaamheden in Waterdunen volgen elkaar in hoog tempo op en het gebied verandert daardoor snel. Veel mensen zijn geïnteresseerd en willen het gebied bezoeken. Door de werkzaamheden en de veranderingen in het gebied, is dit echter niet veilig. Het gebied is daarom niet toegankelijk voor publiek. Er worden extra maatregelen getroffen om mensen hiervoor te waarschuwen.

Aan de randen van het gebied staan nu al verboden toegang-borden. De komende periode wordt de afsluiting extra aangegeven met barrières, rasters, hekken en borden. Hiermee wordt benadrukt dat het gebied tijdens de bouw niet veilig is voor publiek. Deze situatie geldt ten minste tot en met het eerste kwartaal van 2020.


Het gebied is een bouwterrein en steeds in ontwikkeling. Ook als er geen zichtbare activiteiten zijn. Op meerdere plaatsen is recent grondwerk uitgevoerd. Deze grond moet zich zetten en mogelijk is er drijfzand. Er zijn geen paden aanwezig en de aansluitingen op de bruggen zijn niet toegankelijk en niet afgewerkt. Door de aanleg van de kreken zijn de bekende routes in het gebied niet meer aanwezig.

De huidige werkzaamheden vinden plaats tot september 2019. Daarna wordt het binnenlaten en uitgaan van het water getest. Hierbij komen wisselende waterstanden voor en zullen gronden overstromen terwijl er nog geen begaanbare padenstructuur is in het gebied.

Waar mag u wel komen?

Er zijn nu nog geen routes door het gebied. Het gebied is goed te overzien vanaf het wandel/fietspad om het gebied heen. Er worden onder begeleiding van een gids excursies georganiseerd. Iedere dinsdag vinden afwisselend wandel- (even weken) en fietsexcursies (oneven weken) plaats tot en met 24 september 2019.

Kaart toegankelijkheid Waterdunen