Aantrekkelijke locaties voor vogels

Nu de grote werkzaamheden in Waterdunen bijna achter de rug zijn, wordt verder gekeken naar de details van het gebied.


Stichting Het Zeeuwse Landschap wil een optimale leefomgeving voor de vogels realiseren en tegelijkertijd bezoekers de kans geven om de vogels in het gebied van dichtbij te kunnen zien. Hiervoor zijn ontwerpen gemaakt voor een paar locaties, die zorgen voor extra natuurwaarde en beleving. Door de aanleg van poelen, een zoutpan en kleinschalige broedeilandjes wordt het gebied aantrekkelijker voor bepaalde soorten zilte vegetatie, foeragerende vogels en broedvogels, zoals strandplevieren, roerdompen, blauwborsten en andere rietvogels. Door de kijkschermen zijn alle habitats en vogels goed te beleven.


Schets van de pekelkreeft

Ruwe schets van één van de nog in te richten locaties.


Bezoek aan de Polders van Kruibeke

Ten zuidwesten van Antwerpen, langs de Schelde, ligt het grootste overstromingsgebied van Vlaanderen. Deze Polders van Kruibeke maken deel uit van het Sigmaplan. Dit plan is na de watersnoodramp in België van 1976 in het leven geroepen en moet Vlaanderen beschermen tegen overstromingen.


Het gebied heeft een overstroombare dijk met daarin in- en uitwateringscontructies, waardoor het water uit de Schelde dagelijks bij hoogtij gecontroleerd de Polders van Kruibeke in- en uitstroomt.


Dit project heeft verschillende raakvlakken met Waterdunen op onder andere het gebied van getijdewerking. Daarom zijn onze Belgische collega's in februari op bezoek geweest in Waterdunen.

In mei gingen de medewerkers van Waterdunen naar Kruibeke. Tijdens de (wederzijdse) bezoeken is veel interessante informatie uitgewisseld.

Watervallen van Kruibeke

De 'watervallen' van Kruibeke.