Werkzaamheden Waterdunen

Verkeersbrug en inlaatkreek

Het einde van de werkzaamheden van aannemer Martens & Van Oord is in zicht. De verkeersbrug en de inlaatkreek nemen hun definitieve vorm aan.


De verkeersbrug heeft inmiddels een trottoir, fietspad en rijbaan. Ook de leuning is geplaatst.


In de inlaatkreek zijn de laatste zinkstukken aangebracht en verzwaard met stortstenen om de bodem en de oevers te beschermen tegen erosie door het water dat er straks door stroomt.


Een van de laatste werkzaamheden is het plaatsen van een hek rondom de inlaatkreek. Een bijzondere klus die in juni werd afgerond was het aanbrengen van een speciaal soort beton om de stortsteenbekleding vlakbij de getijdenduiker nog steviger te maken.

dronefoto MvO verkeersbrug en inlaatkreek

Foto: Martens & Van Oord

Aanleg brug middenpad

Bruggen en vlonders middenpad

De oude asfaltwegen in Waterdunen zoals de Slikkenburgseweg en de Langeweg zijn door aannemer Romers Grondverzet B.V. weggehaald. De oestergeul heeft zijn definitieve vorm gekregen en de bruggen en vlonders van het middenpad worden aangelegd. Deze bruggen vormen de verbinding tussen de eilanden waarop de vogelkijkhutten staan. Het vlonderpad verbindt de eilanden.

Op een aantal plaatsen worden schermen langs beide kanten geplaatst. De vogels zien hierdoor niet de mensen die op de brug lopen, en worden dus niet verstoord. Andersom kunnen de toekomstige bezoekers straks wél de vogels bekijken. Schuin geplaatste panelen zorgen voor een doorkijkje richting de vogels. Een prachtige plek om de vogels in alle rust van dichtbij te bekijken.

Detail zijkanten brug

Aanleg meetpunten getijdenduiker

Het moment dat de getijdenduiker open gaat en het water het gebied in- en uitgaat komt steeds dichterbij.


Voor de aansturing van de getijdenduiker worden op dit moment twee meetpunten aangelegd: één in het westen en één in het oosten van Waterdunen.


De meetpunten staan in verbinding met de getijdenduiker en geven informatie door over de waterstand. Op basis van deze informatie worden de schuiven in de getijdenduiker aangestuurd.


Meetpunt aan oestergeulbrug