Waterduunse wetenswaar­digheden

Hekken rondom Killetje Buiten geplaatst

De werkzaamheden aan de buitenzijde van ‘t Killetje zijn afgerond. Door de hoge stroomsnelheid is het te gevaarlijk om nog bij ’t Killetje te recreëren. Daarom heeft waterschap Scheldestromen een hekwerk geplaatst van ongeveer 300 meter lang. Het hek loopt door tot aan de duinen en moet voorkomen dat mensen te dicht bij het water komen.

Hekwerk Killetje Buiten
Voorpagina april 2020

Jouw mening

Sinds april 2019 hebben we een ‘jouw mening’-pagina in dit digitale magazine. Inmiddels hebben 46 mensen hun mening met ons gedeeld. We krijgen een gemiddeld cijfer van 8,4. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee! De lezers waarderen nieuws over de ontwikkelingen in het gebied het meest. De natuurontwikkeling en de instroom van het zoute water in het gebied waren voor mensen een boeiend onderwerp. Meerdere lezers geven aan vooral interesse te hebben in de werkzaamheden in het gebied en de plannen van Molecaten.

Op de vraag wat er te verbeteren valt aan de magazine zijn de reacties zeer uiteenlopend, van een toelichting op de techniek van de getijdenduiker tot aan meer informatie over de ecologische ontwikkeling van Waterdunen. Iets waar bijna iedereen benieuwd naar is, is wanneer Waterdunen opengaat voor wandelaars.

We zijn blij met alle reacties, het helpt ons bij het maken van een interessant magazine. Blijf uw mening dus vooral met ons delen. Dat kan via de pagina 'jouw mening'.

Excursies Waterdunen op aanvraag

Vanwege de coronacrisis heeft Het Zeeuwse Landschap een aangepast excursieprogramma. In de periode van 1 juli tot 1 september 2020 vinden excursies alleen plaats op aanvraag. Per excursie mogen maximaal 10 mensen deelnemen. Eén dag van tevoren wordt contact opgenomen voor een laatste gezondheidscheck. Tijdens de excursie geldt de 1,5 meter afstand regel.

Gidsen in Waterdunen