Waterdunen en het sociaal-economisch belang voor West-Zeeuws Vlaanderen.

In gesprek met Margot Tempelman over de verwachtingen

Als er verhalen worden verteld over Waterdunen, gaat het vaak over de natuur of de bijzondere kustversterking. Maar ook sociaal-economisch heeft het gebied veel te bieden. Iemand die hier als geen ander meer over kan vertellen is Margot Tempelman van HZ Kenniscentrum Kusttoerisme Zeeland.

Op een mooie heldere lentedag wandelen we met Margot op de dijk langs de Westerschelde met aan de andere zijde zicht op Waterdunen. Margot vertelt enthousiast over haar betrokkenheid bij het project. ‘’Waterdunen is een bijzonder project. De doelstelling - veiligheid tegen de zeespiegel in combinatie met natuurontwikkeling en recreatie - was toen het allemaal begon enorm vernieuwend. 19 jaar geleden kwam ik in Zeeuws-Vlaanderen wonen. In die tijd ontstond het idee om kustversterking en recreatie te combineren met natuur. Ik werkte toen bij het Bureau toerisme voor Zeeland en zo ben ik betrokken geraakt bij dit project.”

Andere kijk op toerisme Margot vertelt: “Vanuit het Kenniscentrum is die jaren veel onderzoek gedaan naar toerisme. De kijk hierop is sinds die tijd veranderd. Vroeger ging het alleen over de economische waarde. Er moest werkgelegenheid komen. Die tijd hebben we nu wel gehad, want er is genoeg werk. In 2011 hebben we een nulmeting gedaan naar de sociaal-economische effecten van Waterdunen. Echter, door de ontwikkelingen in de omgeving van Waterdunen, willen we ons straks niet alleen meer richten op de economische effecten, maar ook op gastonderzoek en gebruikersonderzoek. We zijn benieuwd of mensen bewust kiezen om hier naar toe te komen en wat de waarde is voor West Zeeuws-Vlaanderen. Zeeland is een geliefde vakantieprovincie. De toeristische sector groeit, met name in de kustgebieden. Dat roept vragen op. Wat willen we? Hoe gaan we die enorme vraag goed faciliteren en op welke manier krijgt recreatie een mooie plek in de omgeving en de samenleving? En wat betekent het voor de omgeving en de inwoners? Om deze vragen te beantwoorden kiezen we daarom bij toekomstige onderzoeken voor een bredere aanpak.”

Voor bezoekers én inwoners Waterdunen is niet alleen voor toeristen, maar ook voor de eigen inwoners. Margot: “Ook voor hen wordt het een plek waar je heerlijk kunt recreëren. Juist dat is minstens zo belangrijk. Het gebied is deels van de recreatie-ondernemer, maar het blijft bereikbaar voor de mensen uit de omgeving. Het wordt niet enkel voor private ontwikkelingen gereserveerd, waardoor mooie plekken niet meer toegankelijk zijn voor het publiek. Iedereen kan hier straks genieten van wat Waterdunen te bieden heeft.”

HZ Kenniscentrum Kusttoerisme is een belangrijke kennispartner in de vrijetijdseconomie in Zeeland. Als onderdeel van HZ University of Applied Sciences hebben zij toegang tot een rijk kennisnetwerk van onderzoek, beleid en praktijk. Hiermee geven zij invulling aan kennisvraagstukken van ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties door middel van kennisontwikkeling en kennisoverdracht met als doel duurzame innovatie van de vrijetijdseconomie in Zeeland te stimuleren. Daarnaast ondersteunen zij de overheid bij het maken van strategische keuzes die speelveld creëren voor bedrijven. Dit alles rekening houdend met het gemeenschappelijke belang voor de regio en de balans tussen inwoners, economie, natuur en leefomgeving.