Water­duunse­ Wetenswaardigheden

Waterdunen als inspiratiebron voor 12x Groener

In coronatijd is meer dan ooit duidelijk geworden dat meer natuur wenselijk is. De bevolking groeit hard en daardoor moeten nog 1 miljoen woningen gebouwd worden tot aan 2030. Dit zorgt voor opwarming van de aarde. Vergroening voor verkoeling en behoud van biodiversiteit is dus essentieel. Zeven partijen (Stichting Steenbreek, DuurzaamDoor, NL Greenlabel, Vakbeurs Openbare Ruimte, Stichting De Groene Stad, Heijmans en het ministerie van LNV) zetten zich in om de transitie naar een natuurinclusieve samenleving te versnellen onder de naam De Groene Stad. Op de website laten zij per provincie een inspirerend voorbeeld zien van een natuurinclusieve samenleving. Voor de provincie Zeeland is Waterdunen als inspiratiebron gekozen, vanwege de kwaliteit van het landschap, de hoogwaardige natuur én de samenwerking van verschillende organisaties. Iets om trots op te zijn! In april zijn de opnames gemaakt. Anita Pijpelink (gedeputeerde Provincie Zeeland), Fred Schenk (districtshoofd Het Zeeuwse Landschap) en Luke Slager (directeur Molecaten) vertelden enthousiast hun verhaal. Het filmpje is hier te zien. De voorbeelden uit alle provincies samen vormen een routekaart die men eind dit jaar tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte wil overhandigen aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Drukte op vogeleilanden

Het broedseizoen in Waterdunen is weer in volle gang. Sinds eind februari zochten tientallen zwartkopmeeuwen en honderden kokmeeuwen een geschikte broedplaats. De vogeleilanden zijn uitermate geschikte voor deze grondbroeders. Hier zijn ze namelijk veilig voor grondpredatoren zoals ratten en vossen.

De meeuwensoorten broeden in kolonies van honderden tot enkele duizenden bij elkaar. De eilanden kleuren daardoor steeds witter. Na de verkenning van de broedplaats en ‘hofmakerij’ door de vogels, zijn eind april de eerste eieren gelegd. Ook andere soorten kustbroedvogels (zoals de stern) zijn inmiddels aangekomen vanuit hun zuidelijke overwinteringsgebied om te broeden. Het is mooi om te zien dat de vogels Waterdunen hebben gevonden en tot hun thuis maken!

Werkzaamheden aan de Noordweg II/ Havendijk afgerond

Alle werkzaamheden van waterschap Scheldestromen aan de Noordweg II / Havendijk bij Groede zijn begin april afgerond. De weg is verbreed naar een breedte van 5,50 m, wat nodig is om het verkeer goed af te wikkelen. Nu het recreatieseizoen weer is gestart kan iedereen die via deze route naar de kust of de campings gaat, gebruik maken van deze vernieuwde bredere weg.