Zilte schijnspurrie

Zilte schijnspurrie is een eenjarig kruid dat breed groeit door over de grond te kruipen. Het heeft een klein roze tot lichtpaars bloemetje en wortelachtige blaadjes. Ze vormt samen met de hertshoornweegbree een gemeenschap. Je ziet ze vaak samen in het veld.

Plantje rode ogentroost

De rode ogentroost is een halfparasiet. Dit houdt in dat hij niet helemaal voor zichzelf kan zorgen en met zijn wortels aansluiting maakt met andere planten. Hij zuigt de stoffen die hij nodig heeft om te overleven uit deze andere plant. Het is net begeleid wonen. De plant leeft op zichzelf, maar heeft een beetje hulp nodig. Je vindt dit plantje op de overgang van zout naar zoet in gezelschap van de aardbei- en smalle rolklaver.

Zomerbitterling en andere planten

Waterdunen ontwikkelt zich. Schreven we vorige keer over de vele vogels die dit jaar in Waterdunen broedden en verblijven, deze zomer werd ook duidelijk dat steeds meer planten te vinden zijn in het gebied. Collega’s van Het Zeeuwse Landschap en vrijwilligers gingen in het oostelijke deel van Waterdunen op zoek naar planten. Dit deel staat bekend als het ‘rondje met het hondje’, en is nu al toegankelijk. In 2,5 uur vonden zij zo’n 100 verschillende planten!

Waterdunen is een jong gebied. Doordat het in een overgangsfase van zoet naar zout water zit, zijn er nu veel verschillende soorten planten te vinden. Ook voor de planten is het nog pionieren. In Waterdunen is het zeewater dat via de getijdenduiker het gebied binnenstroomt geregeld met een gedempt getij. Hierdoor ligt de grens van zout naar brak en van brak naar zoet vast. Dit zorgt ervoor dat zoet- en zoutminnende planten dicht bij elkaar te vinden zijn. Sommige planten vestigen zich permanent, anderen verdwijnen. Het blijft een dynamisch proces dat op de voet wordt gevolgd door vele enthousiaste plantenkenners. De verwachting is dat Waterdunen een divers landschap wordt met een rijk pallet aan plantensoorten.

Foto's van Awie de Zwart

Plantje: Zomerbitterling

Zomerbitterling is van origine een plant die op zoete grond voorkomt. Wanneer het geen last heeft van wind en water kan het heel hard groeien. Zomerbitterling is een pionierssoort die vaak te vinden is op kale grond waar de voedselrijke bovenlaag is weggehaald.

Plantje: Aardbeiklaver

De aardbeiklaver is goed te herkennen aan zijn bloem. We zien deze klaver vaak in clusters samen met de smalle rolklaver en de rode ogentroost. Kenmerkend is dat deze plantjes op de overgang van zout naar zoet te vinden zijn.

Goudknopje

Het goudknopje is een brakke soort plant en vindt haar oorsprong in Zuid Afrika. Het is een neofiet: een plant die van oorsprong hier niet voorkomt, maar toen het eenmaal voet aan de grond kreeg ook niet meer weg ging. Het bloemetje heeft een geel knopje zonder bloemblaadjes en kan een groot gebied helemaal geel doen kleuren.