Waterduunse wetenswaar­digheden

Vogeleilanden schoongemaakt

Op 17 en 22 september hebben medewerkers en gidsen van stichting Het Zeeuwse Landschap de vogeleilanden in Waterdunen schoongemaakt. De vogels die op deze met schelpen bedekte eilanden broeden, houden van een kale ondergrond. De natuur houdt echter niet van kaal en in de loop van het jaar hebben zich veel planten gevestigd op de eilanden.

Nu het huidige broedseizoen afgelopen is, kan de begroeiing worden verwijderd. Er is veel spiesmelde maar ook akkerdistel, zeeaster en bezemkruidkruid gerooid. Op deze manier hopen we volgend jaar weer veel broedende visdiefjes, strandplevieren en dwergsterns te mogen verwelkomen.

Vogeleilanden opruimen

Historische Schallegallepolder

In het zuidoosten van Waterdunen ligt de voormalige Schallegallepolder. Dit was ooit een van zes kleine poldertjes in de Baarzandepolders, een complex van polders ten zuiden van Breskens. In de jaren ’80 van de 16e eeuw werden veel polders in Zeeuws-Vlaanderen onder water gezet vanwege de Tachtigjarige Oorlog. Ook de Schallegallepolder stroomde weer onder. Pas in 1610 werd de polder weer teruggewonnen op de zee. De Schallegallepolder is slechts 5 ha groot en de vorm is alleen nog aan de perceelsgrenzen in het landschap te herkennen. De voormalige polder werd ooit begrensd door een dijkje, dat inmiddels is verdwenen. De grond die vrijkwam uit het verlengen van de geulen bij het Kustlab in Waterdunen, is gebruikt om opnieuw een dijkje op te werpen op de plaats van het verdwenen historische dijkje. Het is nu een landschappelijk mooi element, maar herinnert ook aan de oude cultuurhistorie van het gebied.

Werkzaamheden toekomstige recreatieterrein van start

Op 22 september is aannemer Romers Grondverzet B.V. gestart met voorbereidingen voor de werkzaamheden op het toekomstige recreatieterrein van Molecaten. Het gaat om de aanleg van de boulevard langs de inlaatkreek en de aanleg van de wandelpaden en duinovergangen voor het toekomstige recreatiepark. De aannemer begint met rooi- en opruimwerkzaamheden. Alle werkzaamheden vinden plaats binnen het afgesloten gebied van Waterdunen. Naar verwachting zijn de werkzaamheden begin november gereed, met uitzondering van de beplantingswerkzaamheden.

Graafmachine aannemer Romers aan het werk