Tipje van de sluier van Molecaten

Voor Molecaten Park Waterdunen staat recreëren in de natuur centraal, met oog voor het landschap en duurzaamheid als uitgangspunt. Een duincamping met circa 200 campingplaatsen en daarnaast tenminste 300 huizen, worden verweven met de omgeving.

Het park is bij uitstek geschikt voor de recreant die op zoek is naar een memorabele ervaring. Herinneringen maken op een unieke locatie, midden in de duinen. De woningen worden volledig ingepast in het landschap. Eenvoud, comfort en interactie met de omgeving zijn hierbij de kernwoorden.


Duurzaam circulaire bouw

Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt, dat blijkt onder meer uit de circulaire aanpak waar bij de bouw voor gekozen wordt. De woningen zijn demontabel en modulair, wat wil zeggen dat de grondstoffen herbruikbaar zijn. Bij de afbouw wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke materialen en de woningen worden voorzien van energiezuinige systemen.


Molecaten staat in de startblokken

Met veel enthousiasme presenteerde Molecaten de plannen tijdens de Open Dag van Waterdunen op 28 september jl., waar ook de buurtbewoners werden geïnformeerd. De gepresenteerde filmpjes en de situatieschets in virtual reality spraken hierbij tot de verbeelding.

De start van de bouwwerkzaamheden hangt af van de oplevering van de gronden door de Provincie Zeeland aan Molecaten. Na het aanvragen en verkrijgen van de omgevingsvergunning volgt de eigendomsoverdracht van de gronden en start Molecaten - uiterlijk 9 maanden voor aanvang van het recreatieseizoen (1 april) - met de bouwwerkzaamheden.

Tekst en illustraties: Molecaten

Huisje van Molecaten
Eilanden van Molecaten