Waterduunse wetenswaar­digheden

Veranderende natuur

Nu het zoute Westerscheldewater Waterdunen regelmatig in- en uitstroomt, begint het gebied om te schakelen van zoet naar zout. Voor de planten, vissen, vogels en het bodemleven is dit natuurlijk een flinke verandering. Op de stukken waar regelmatig zout water komt, beginnen de planten en het gras al te verdwijnen. Maar tussen de bruine dode planten staan ook al de eerste planten die zout kunnen verdragen. De zeeaster (op je bord heet het lamsoor) staat al met prille blaadjes in de modder en kan volgend jaar uitgroeien tot prachtig geel paars bloeiende schorplanten. Zo zullen de schorren ontstaan.


De eerste zoute bewoners van Waterdunen komen voornamelijk via de getijdenduiker het gebied in. De grijze garnalen zijn al met ontelbare aantallen in het gebied te zien. Zo komen ook krabben, vissen en zaden met het zeewater mee en wordt Waterdunen steeds rijker.


Filmpje: Pepijn Calle-HZL

Oud omleidingsbord Langeweg

Nieuwe bewegwijzering rondom Waterdunen

Vanaf half oktober wordt de bewegwijzering rond Waterdunen vernieuwd. Dit is nodig omdat de verkeersstromen zijn veranderd en om de parkeervoorzieningen aan te geven. De aannemer haalt de huidige bewegwijzeringsborden weg en vervangt deze door nieuwe borden. Ook ruimt hij de tijdelijke omleidingsborden op die er staan voor de afsluiting van de Langeweg.


Het nieuwe bewegwijzeringsplan is opgesteld in samenwerking met de gemeente Sluis en voldoet aan de geldende richtlijnen bewegwijzering.

Zomerexcursies succesvol

Vanaf dinsdag 28 mei tot en met dinsdag 24 september konden ge√Įnteresseerden wekelijks deelnemen aan een wandel- of fietsexcursie. De Waterdunengidsen van stichting Het Zeeuwse Landschap hebben maar liefst 365 mensen rondgeleid!


Een enkele keer zat het weer niet mee (onweer!) en soms konden ze het gebied niet in vanwege de werkzaamheden, maar dit mocht de pret niet drukken. We kijken terug op een geslaagd excursieseizoen!


Waterdunen blijft voorlopig nog werkgebied en is daarom niet toegankelijk voor publiek. Tot die tijd kun je om het gebied heen fietsen. Volgend jaar zomer organiseren we weer excursies.


Fietsexcursie rond Waterdunen

Waterdunen in de media

Op zondag 6 oktober heeft gedeputeerde Jo-Annes de Bat bij het televisieprogramma Buitenhof met als onderwerp "Zeespiegelstijging" over Waterdunen gesproken.

Gedeputeerde De Bat bij het programma Buitenhof

De Duitse televisiezender 3sat heeft op 11 oktober aandacht besteed aan project Waterdunen:

Luchtfoto van waterdunen bij Duitse zender 3sat