DE LAATSTE LOODJES

Sinds half juli wordt gewerkt aan de aanleg van de wandelpaden, de informatievoorziening en de begrazingsvoorzieningen. Aannemer Van Eekeren en Van Schilt BV (EVS), voert dit werk uit. Han Guiljam is uitvoerder van dit project. We gaan met hem in gesprek over de werkzaamheden die zij uitvoeren voordat de wandelpaden geopend kunnen worden.

Waterdunen is geen onbekend terrein voor Han. Eerder was hij namens EVS betrokken bij de aanleg van de pekelkreeft en de roerdomppoel. Met een team van ongeveer 10 personen is hij bijna dagelijks te vinden in het gebied.

Bijzonder project

“De aanleg van de wandelpaden is een bijzonder project”, vertelt Han. “Ik ben vaker betrokken geweest bij de aanleg van paden maar dat is vaak een kwestie van de fundering aanbrengen en het pad er over aanleggen. Dit project is zeker niet standaard te noemen. Dat heeft deels te maken met het feit dat Waterdunen een groot gebied is en het aan te leggen tracé heel lang. Bovendien brengen we ook de informatieborden en bewegwijzeringspaaltjes aan. Deze moeten natuurlijk wel op de juiste plaats staan. Ik zet alles met GPS uit. Best een karwei want er zijn weinig referentiepunten in het gebied en het moet wel heel nauwkeurig gebeuren.” Ook de tijd waarin alles moet gebeuren is krap, vertelt Han. “Daarnaast zijn er veel details waar rekening mee gehouden moet worden. Bij de aanleg van het pad worden naast de informatievoorzieningen ook fietsenstallingen, hekken, veeroosters en –rasters aangelegd.”

Onzichtbaar werk

De bezoeker ziet straks een mooi pad maar daar gaat best wat werk aan vooraf. “We begonnen met het maaien van het traject, daarna hebben we het cunet gegraven. Dat is een sleuf waar puin in gestort wordt voor de draagkracht van het pad. Ook zijn kabels omgelegd en de gedeelten die nog niet gecheckt waren, onderzocht op ‘niet gesprongen explosieven’. Daarnaast is bijna het hele wandelpad gedraineerd om wateroverlast in de bermen tegen te gaan. Als alle recreatieve- en begrazingsvoorzieningen zijn aangelegd, brengen we het asfalt aan. Als laatste leggen we een gele slijtlaag over het asfalt aan.”

Ingewikkelde puzzel

Het klinkt bijna eenvoudig maar blijkt een ingewikkelde puzzel: “De ene dag heb ik een werkschema gemaakt dat ik de volgende dag weer helemaal moet omgooien”, vertelt Han. “In het westelijke deel van Waterdunen broedden bij aanvang van het project bijvoorbeeld nog steeds vogels. Daardoor konden we nog niet beginnen met werken. Een ecoloog gaf uiteindelijk groen licht. Op dat moment werkten echter de weers-omstandigheden niet mee. Het was veel te nat. Omdat in het oostelijke gedeelte de grondtransporten binnen het gebied konden plaatsvinden en dus geen troep op de weg veroorzaakten, konden we daar gelukkig wel verder.werken.”

Ook heeft de aannemer last van leveringsproblemen. “Op de beoogde bewegwijzeringspaaltjes bijvoorbeeld zit een lange levertijd. Dat lossen we nu op door de paaltjes uit een ander product zelf op maat te maken.”

Trots

Han lijkt alle uitdagingen goed aan te kunnen. Enthousiast sluit hij ons gesprek af met de woorden: “Het is een prachtig natuurgebied en het geeft mij veel voldoening om hieraan een bijdrage te mogen leveren. Waterdunen is uniek, echt iets om trots op te zijn”.