Spot vogels recht voor je neus

Groene Zeekraalroute

In oktober opent de eerste wandelroute in het gebied. Langs deze groene Zeekraalroute liggen twee kijkhutten: de koloniehut en de trekvogelhut. In de hutten is éénrichtingsglas geplaatst. Dit zorgt ervoor dat je vanuit de hut naar de vogels kunt kijken, zonder dat de vogels dit doorhebben. Het zijn prima plekken om eens goed te bekijken wat ze zoal doen!

Koloniehut

De koloniehut kijkt uit over het water en de broedeilanden. In de hut geven informatiepanelen aan welke vogels je hier kunt zien. Afgelopen voorjaar broedden grote aantallen sterns en meeuwen op de eilanden. Zoveel dat de eilanden wit kleurden. Buiten het broedseizoen kun je vogels op het water zien en langs de rand van het water.

Trekvogelhut

De trekvogelhut kijkt eveneens uit over water, richting Breskens. Bij hoogwater komt het water hier bijna tot aan de hut. Wanneer het weer eb wordt, blijft een slikrand achter waar vogels hun voedsel zoeken. Met een beetje geluk zie je een vogel recht voor je neus rondscharrelen op zoek naar voedsel.

Kindervogelkijkhut en kijkschermen

Aan het westelijke deel van Waterdunen wordt nog gewerkt. Zodra hier de inrichting gereed is, zijn de twee hutten in dit gedeelte ook te bezoeken. Deze hutten zijn ingericht met informatie voor kinderen. Ze kijken uit over een klein krekenstelsel. Ook liggen langs deze wandelroute diverse kijkschermen die uitzicht bieden op het water. Wanneer deze routes opengaan, wordt dit op onze website vermeld. Houd de site dus in de gaten.